Charles H. Spurgeon – Încrede-te în Domnul!

Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului,  încrede-te în El, şi El va lucra.
(Psalmul 37:5)

Sensul literal al acestui verset este:  „Rostogoleş­te-ţi calea pe urmele lui Yehova şi încrede-te în El, şi El lucrează“. Ne atrage atenţia intervenţia imediată a lui Dumnezeu odată ce încredinţăm, sau „rostogolim“ poverile de orice fel din mâinile noastre în ale Lui. Fie că povara noastră este un necaz, o dificultate, o nevoie trupească, sau cu privire la mântuirea cuiva drag, „El lucrează“.

Când lucrează El? „El lucrează“ acum. Noi ne purtăm ca şi cum Dumnezeu nu a acceptat imediat încrederea noastră în El şi ca urmare întârzie împlinirea a ceea ce I-am cerut să facă. Nu înţelegem că „El lucrează“ în timp ce încredinţăm. „El lucrează“ acum! Lăudaţi-L pentru acest fapt real.

Speranţa că El va lucra este ceea ce-L împuterniceşte pe Duhul Sfânt să împlinească ceea ce am „rostogolit“ asupra Lui. În momentul acela nu mai este în mâna noastră, şi nu trebuie să mai încercăm s-o facem noi. „El lucrează!“ Debarasează-te de povară şi nu încerca s-o iei din nou. Ce uşurare este să ştii că într-adevăr El este la lucru în dificultatea prin care trecem!

Şi când cineva îţi spune: „Dar nu văd nici un rezultat“, nu-i da atenţie.

„El lucrează“ dacă am „rostogolit“ poverile noastre asupra Lui şi „dacă ne uităm ţintă … la Isus“ (Evrei 12:2) ca El să rezolve lucrurile. Credinţa noastră poate fi încercată, dar „El lucrează“. Cuvântul Său este adevărul!  V.H.F.

Eu strig către Dumnezeu, către Cel Preaînalt, către Dumnezeu care lucrează pentru mine.  Psalmul 57:2

O traducere frumoasă mai veche a acestui verset spune: „El va împlini cauza ce-o ţin în mână“. Lucrul acesta mi se pare foarte real în ziua de azi.

Lucrul acesta „pe care-l ţin în mâna mea“ – lucrarea mea de azi, acest concept pe care nu-l pot stăpâni, această sarcină în care mi-am supraestimat abilităţile – aceasta este ce pot „striga“ după El să facă „pentru mine“, cu siguranţa liniştită că El o va face. „Cei neprihăniţi şi înţelepţi, şi faptele lor, sunt în mâna lui Dumnezeu“ (Ecl. 9:1).

Domnul va urmări promisiunile legământului Său. Orice apucă şi ţine în mâna Sa va împlini. De aceea îndurările Sale trecute sunt garanţii pentru cele viitoare, şi motive întemeiate de a continua să strigăm către El.Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: