Adevărul despre univers – de răspândit printre tineri!

Nu-i suficient ca ochiul să vadă! Trebuie ca ochiul să fie „bun“!

„Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină; dar, dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plinde întuneric. Aşa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta!“ – Mat 6:22-23).

Acest principiu enunțat de Domnul Isus în predica de pe munte este confirmat în fiecare zi de ceea ce se întâmplă. Toți oamenii „de știință“ pun concepția lor despre lume și viață în concluziile cercetărilor lor. Un ateu nu va spune niciodată a descoperit ceva ce-L confirmă pe Creator !

Spuneți aceasta copiilor voștri care merg la școli. Nu ștința îl neagă pe Dumnezeu, ci conștiința pătată a profesorilor!

Iată un citat din introducerea la un curs oferit pe Internet:
The Great Questions of Philosophy and Physics
The Great Questions of Philosophy and Physics
Dr. Steven Gimbel of Gettysburg College shows how physics and philosophy work together to reveal the true nature of the universe. Physics makes the discoveries and philosophy interprets the results. Those results have been very odd since the turn of the 20th century—with relativity, quantum theory, and Big Bang cosmology overthrowing our conventional picture of reality.

LEARN MORE


Categories: Articole de interes general

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: