Ce este „boldul morții“ ?

În limba română, „boldul“ este un ac cu care ne înțepăm. În limba originală în care a fost scrisă Biblie, „boldul“ este echivalentul cuvântului „sting“ din limba engleză și identifică o rană făcută de o săgeată otrăvită sau înțepătura unei insecte și mușcătura unui șarpe veninos.

Cred că cea mai bună interpretare semnatică (de sens) este cea din urmă. Probabil că apostolul Pavel s-a gândit la imaginea emblematică a șerpilor veninoși și a prăjinii înălțate de Moise în pustie.

„Poporul şi-a pierdut răbdarea pe drum şi a vorbit împotriva lui Dumnezeu şi împotriva lui Moise: „Pentru ce ne-aţi scos din Egipt ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă şi ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă.” 

Atunci, Domnul a trimis împotriva poporului nişte şerpi înfocaţi, care au muşcat poporul, aşa încât au murit mulţi oameni în Israel. Poporul a venit la Moise şi a zis: „Am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului şi împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi aceşti şerpi.” Moise s-a rugat pentru popor. 

Domnul a zis lui Moise: „Fă-ţi un şarpe înfocat şi spânzură-l de o prăjină; oricine este muşcat şi va privi spre el va trăi” (Numeri 21:4-8).

Dumnezeu a rupt boldul morții la Calvar, acolo unde Hristos a plătit vinovăția noastră:

Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică“ (Ioan 3:14-16).

 

Fie ca Domnul să ne țină în îmbrățișerea brațelor Sale întinse pe cruce!Categories: Studiu biblic, Teologice

1 reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: