CUM NE ISPITEȘTE SATAN?

„împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea” (1 Corinteni 10:13)

Satan a încercat să-L facă pe Domnul Isus sa cedeze la trei ispite diferite si va încerca același lucru și cu tine:

1) Satisfacție fără Dumnezeu. Știind că lui Isus îi era foame, Satan i-a spus să transforme pietrele în pâine. Dar Isus a spus nu, deoarece știa că planul lui Dumnezeu era să-L hrănească și să-L întărească în mod supranatural; El a refuzat să se mulțumească cu mai puțin – și tu trebuie să faci la fel.

2) Succes fără Dumnezeu. După aceea, Satan L-a dus pe Isus pe acoperișul Templului si l-a spus să sară, spunându-l că Dumnezeu va trimite îngeri să-L protejeze. Dar planul lui Dumnezeu pentru Domnul Isus era crucea, învierea și mulțimile care aveau să creadă în El. Satan a încercat să-L convingă pe Isus să se mulțumească cu mai puțin și el va încerca același lucru și cu tine. Nu înghiți momeala!

3) Semnificație fără Dumnezeu. Satan i-a oferit Domnului Isus împărățiile acestei lumi cu condiția să se plece   înaintea lui și să i se închine. Ce ofertă! Semnificație fără Dumnezeu! Dar în realitate, împărățiile acestei lumi nu erau ale lui Satan ca să le poată oferi! Așa că el L-a mințit pe Isus  și te va minți și pe tine.

Calea spre o mulțumire de durată este calea crucii, ceea ce înseamnă jertfa de sine. Domnul Isus l-a mustrat pe Satan printr-un verset din Scriptură, care spune că numai Dumnezeu este demn de slavă. Să înțelegem un lucru: Satan îți va lua toate dorințele legitime pe care le ai și va încerca să te facă să ți le împlinești pe căi nelegitime. Dar îl poți învinge. Cum? Stând aproape de Dumnezeu și trăind după Cuvântul Său, căci El „împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea.”

coordonatori Bob & Debby GassCategories: Studiu biblic

1 reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: