Legături care ne înrobesc

Să ajuți tu pe cel rău și să iubești tu pe cei care urăsc pe Domnul?  2 Cronici 19.2

Un proverb spune că «cine se aseamănă se adună». În cazul de față, acest proverb nu se aplică, fiindcă Iosafat, împăratul lui Iuda, a fost un om bun, care a umblat pe căile „tatălui său, David“. El și-a pus în inimă să facă voia Domnului și a îndepărtat idolatria din țară. De asemenea, el a dat porunci ca poporul să fie instruit din legea Domnului. Când a fost mustrat de profetul Eliezer din cauza greșelilor făcute, el a răspuns într-un fel evlavios și și-a condus poporul la a se sprijini pe Domnul, în mijlocul dificultăților.

Însă Iosafat s-a asociat cu Ahab, împăratul nelegiuit al lui Israel. Se pare că această asociere a început atunci când Iosafat s-a dus în Samaria și a stat la masa lui Ahab. Apoi fiul său, Ioram, s-a căsătorit cu Atalia, fiica nelegiuită a lui Ahab și a Izabelei. Iosafat s-a pus după aceea pe el și poporul său la dispoziția lui Ahab, atunci când acesta a pornit la război împotriva Siriei. El a rămas pasiv atunci când cei patru sute de profeți ai lui Ahab spuneau minciuni și când Mica, adevăratul profet al Domnului, era aruncat în închisoare fiindcă vestise adevărul. După aceea aproape că și-a pierdut viața în lupta împotriva sirienilor. Pe scurt deci, din cauza acestei asocieri nepotrivite, Iosafat și-a distrus familia, s-a implicat într-un război nepotrivit, s-a expus profețiilor mincinoase, s-a aliat cu cei care l-au persecutat pe profetul adevărat al lui Dumnezeu și a fost aproape să-și piardă viața.

Privind la viața plină de credincioșie a lui Iosafat, ne gândim la cât de bine ar fi fost ca mărturia lui să nu fi fost întinată de aceste asocieri nepotrivite.

 Dar să privim și la viața noastră – există cumva prietenii și tovărășii rele și în cazul nostru? Domnul să ne dea harul să dăm la o parte orice greutate și păcatul care ne înfășoară atât de ușor (Evrei 12.1)!  – G. W. SteidlCategories: Studiu biblic

2 replies

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: