Vremea Sodomei incipiente

Samy Tuțac

“Dumnezeu nu condamnă homosexualitatea”. Serios? Cine ți-a spus?

Săptămâna Pride de la Timișoara a evidențiat din nou cât de mare este decadența spirituală și morală a societății românești. Cel mai trist este faptul că unii creștini sinceri, dar neinformați, se lansează în comentarii asemenea celui de mai jos, postat de cineva pe pagina unei prietene, dovedind nu doar naivitate, ci mai ales o necunoaștere crasă a învățăturilor Bibliei.

“Chiar zilele astea am observat în Tel Aviv o multitudine de stegulețe ale comunității LGBT. Aparent chiar și în țara sfântă lumea e foarte tolerantă, ceea ce mi se pare și normal. Dumnezeu nu condamnă homosexualitatea. So chill, sit back and relax. Fiecare are dreptul să fie așa cum dorește. Chiar și creștin homosexual poate fi”.

Pentru că este bine să nu facem afirmații fără suport biblic, am căutat toate referinţele biblice despre homosexualitate şi am constatat că în cel puţin şapte texte din Biblie, patru din Vechiul Testament și trei din Noul Testament, se fac referiri cu privire la homosexualitate.

1. Primul pasaj este Geneza 19:1-11. Aici se vorbeşte despre Sodoma şi Gomora, despre îngerii trimişi să distrugă cele două cetăţi. Lot se trezeşte că bărbaţii din Sodoma vin în fața casei lui şi îi spun: “Scoate pe bărbaţii care sunt la tine, scoate-i afară, pentru că vrem să ne culcăm cu ei”. Cu siguranţă, aşa cum vedem din Ezechiel 16:49-50, au fost şi alte păcate săvârşite de către locuitorii Sodomei şi Gomorei care au atras pedeapsa lui Dumnezeu, dar păcatul care a făcut celebre Sodoma şi Gomora a fost păcatul homosexualităţii. Care a fost consecinţa? Distrugerea totală a acestor cetăţi.

2. Al doilea pasaj biblic despre homosexualitate apare în Leviticul 18:22: “Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune”. Necesită comentarii? Nu, e prea clar!

3. Al treilea pasaj biblic este în Leviticul 20:13: “Dacă un om se culcă cu un om cum se culcă cineva cu o femeie, amândoi au făcut un lucru scârbos; să fie pedepsiţi cu moartea, sângele lor să cadă asupra lor”. Există vreo ambiguitate aici? Niciuna!

4. Al patrulea pasaj în care Biblia vorbeşte despre homosexualitate se găseşte în cartea Judecători capitolul 19. “L-au strigat pe bătrânul care era stăpânul casei; și i-au zis: Scoate-l aici pe bărbatul care a intrat în casa ta; ca să îl cunoaștem întreținând relații sexuale cu el! Bătrânul, care era stăpânul casei, a ieșit, a vorbit cu ei și le-a spus: Acest om este oaspetele meu. Deci nu comiteți această faptă rușinoasă!” (Judecători‬ 19:22-23). Care a fost consecința? Un trib din Israel e fost distrus aproape în întregime.

5. Al cincilea text, cel mai clar şi cel mai explicit din tot Noul Testament cu privire la homosexualitate, este în Romani capitolul 1. “Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat pradă viciilor rușinoase, căci femeile lor au schimbat relațiile intime naturale cu unele care sunt contrare naturii; tot astfel și bărbații, au părăsit relațiile intime naturale cu femeile și s-au aprins de poftă unii pentru alții, săvârșind lucruri scârboase unii cu alții și primind astfel în ei înșiși răsplata pe care o meritau pentru rătăcirea lor” (Romani‬ ‭1:26-27‬). Apostolul Pavel face apel la ordinea naturală din creaţie pentru a condamna homosexualitatea. El afirmă că bărbatul şi femeia au fost creaţi cu tendinţă înnăscută de a manifesta atracţie faţă de sexul opus. Păcatul a pus în om potenţialul homosexualităţii. Păcatul îi face pe oameni să aibă înclinaţii spre homosexualitate, la fel cum pot avea înclinaţie spre orice alt păcat condamnat de Scriptură.

6. Al şaselea pasaj din Biblie referitor la homosexualitate se află în 1 Corinteni 6:9-11: “Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu”. Dumnezeu condamnă homosexualitatea, mai mult, El condamnă orice păcat: curvie, închinare la idoli, hoție, lăcomie, beție, vorbite de rău și altele.

7. Al şaptelea pasaj din Biblie care vorbeşte despre homosexualitate este 1 Timotei 1:8-10: “Noi ştim că Legea este bună dacă cineva o întrebuinţează bine, căci ştim că legea nu este făcută pentru cineva neprihănit, ci pentru cei fărădelege şi nesupuşi, pentru cei nelegiuiţi şi păcătoşi, pentru cei fără evlavie, necuraţi, pentru ucigătorii de tată şi ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni, pentru curvari, pentru sodomiţi, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoşi, pentru cei ce jură strâmb, şi pentru oricine este împotriva învăţăturii sănătoase”. Practica homosexualităţii alături de alte practici păcătoase sunt condamnate de Dumnezeu.

Trei concluzii sunt evidente în pasajele biblice referitoare la homosexualitate:

1. Ori de câte ori este menţionată în Biblie homosexualitatea are o conotaţie negativă. Niciodată nu veţi găsi în Scriptură homosexualitatea având o conotaţie neutră, ci întotdeauna negativă.

2. Toate aceste pasaje dezaprobă homosexualitatea, dar în acelaşi timp homosexualitatea nu este văzută mai rău decât alte păcate, e văzută la fel de rău ca toate celălalte păcate.

3. Toate aceste referinţe biblice condamnă comportamentul homosexual în mod clar împreună cu idolatria, hoţia, adulterul, minciuna, crima şi alte păcate.

“Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viața veșnică în Cristos Isus, Domnul nostru” (Romani‬ ‭6:23‬).Categories: Studiu biblic, Teologice

1 reply

  1. There’s an urgent need for all honest protestant Pastors to begin consulting the inspired text of the Koine Greek New Testament. It will bring much needed divine wisdom to the table, not only in grave matters of the abomination of sodomy, but also in other similar grave sins severely condemned in the New Testament. For many decades Christians have allowed the translators to “dictate” the very meaning of Jesus Christ’s Words of Life. He famously claimed that His words are life! John 6:63. His equally famous promises have been trivialized and ignored every Sunday morning–for decades; and the protestant population is groping in the dark regarding Jesus’ divine promises! Likewise, Jesus’ requirement for salvation have been largely blurred by clever and pecuniary motivated leaders which largely prey upon the weak in the faith and upon the bible illiterate–and there are so many out there in the Protestant field. Also, the cults have aggravated the situation, and have appropriated divine teachings of Jesus as their “acts of cult”. Surely, Jesus did not establish cults, nor churches and neither church structures! See, Matthew 16:18. He established His worldwide “ekklesia” (congregation) loyal to Him, siding with Him at all times (not with the forces of darkness), and willing to get out of this wicked world and its ways of life. Jesus’ worldwide ekklesia people continues to be severely persecuted and killed by the forces of darkness, and this trend will not end until His Second Coming at the end of the 40th Jubilee Year– which is shortly straight ahead. Protestant population is very badly positioned and poorly informed about the “great tribulation” which Jesus cautioned about in Matthew 24 and elsewhere in the New Testament! The Christian leaders continue to ignore Jesus’ Words of Life, spoken by Him directly, every Sunday. Christian children are not being exposed to Jesus’ very Words of Life spoken in the New Testament gospels, and the abomination of sodomy is trivialized by the biblically confused young generation!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: