200%, că altfel nu merge!

Există oameni care se tot ceartă pentru predestinare sau liber arbitru (ambele noțiuni străine de textul Scripturilor). Există însă și din cei care știu că problema este simplă dacă accepți existența unor contribuții de 200% !

Cine a scris Biblia? Și omul și Dumnezeu! Adică 200%.

Cine duce viața creștină? Și omul și Duhul Sfânt! Adică 200%.

Cine decide salvarea sufletului? Și omul și Dumnezeu care alege. Adică 200%.

Iată încă un exemplu dintr-un text care trece de obicei neobservat:

,,Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de Sabat. Pentru că atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi“ (Mat. 24:20-21).

Nu uitați că Cel ce vorbește este Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu adică. El nu spune: ,,Am să am grijă ca fuga voastră să nu fie nici iarna, nici într-o zi de Sabat“ și nici ,,Orice ați face voi, se va întâmpla așa cum a decis mai dinainte Dumnezeu“! Ce spune El este că circumstanțele teribile din viitor pot fi înfluențate de rugăciunile oamenilor. Formidabil!

Cine decide deci la urma urmei? Și Dumnezeu, dar și oamenii. Adică 200%. Așa reiese din text.

,,Nu se poate!“ vei spune. ,,Nu înțeleg!“ Nici eu nu înțeleg, dar asta n-are nici o importanță. Așa scrie în Biblie. Așa a spus Fiul lui Dumnezeu. Așa este!

Mintea mea trebuie să se plece neputincioasă în fața acestui 200% pe care nu-l poate pricepe decât Dumnezeu, care locuiește în afara timpului și a spațiului nostru.

Dacă vă place geometria, dați-mi voie să vă dau un exemplu din acest domeniu. Până nu de mult, conform teoriei lui Euclid, două linii paralele nu se întâlneau niciodată. A venit însă vremea geometriei neeuclidiene care a postulat că două linii paralele se întâlnesc, dar o fac la infinit. N-a putut verifica încă nimeni aceasta, pentru că n-a ajuns încă nimeni la … infinit. Totuși, noua geometrie, mult mai elastică și mai adaptată la realitate, este predată acum în toate facultățile de matematică.Categories: Studiu biblic, Teologice

6 replies

  1. Vezi doar jumătate de adevăr. Nu e rău. Roagă-te și pentru cealaltă jumătate: ,,Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine. Şi nu vreţi să veniţi la Mine, ca să aveţi viaţa! – Ioan 5:40

  2. Nimeni nu vine la Mine dacă nu e atras de TATĂL! Eu nu văd nici o implicare a omului aici,doar lucrarea Divinității

  3. «„Eu, zice Domnul, te voi învăţa și-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta.”»
    ‭‭
    [24/5 10:51]fr Radu: O zi de biruință

  4. Ei se ceartă pe cei doi (Dumnezeu și om), dar cei doi nu sunt certați între ei.

Trackbacks

  1. 200%, că altfel nu merge! | 1novelty7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: