Ce fel de Paște ai tu?

Rațional? Sentimental? Spiritual?

Da, există cel puțin trei feluri de Paște, fiecare real și fiecare foarte justificat. De fapt, fiecare eveniment din viața noastră, fiecare criză din biserică, fiecare neînțelegere din familie și fiecare mare eveniment din istoria lumii poate fi trăit, experimentat la unul din aceste trei nivele.

Există deci trei puncte de vedere din care putem privi intrarea Domnului în Ierusalim, evenimentele din săptămâna Mare, încununate cu suferințele, moartea și învierea lui Isus Christos, Împăratul iudeilor.

Care sunt cele trei feluri în care putem înțelege evenimentele vieții prin care trecem?

1. Nivelul rațional, rece și analitic.

2. Nivelul sentimental, fierbinte și copleșitor.

3. Nivelul spiritual, cosmic și legat direct de planul lui Dumnezeu.

La nivelul rațional există cele mai multe conflicte, pentru că fiecare vede și analizează din punctul lui de vedere.

La nivelul sentimental există trăirile fierbinți și deciziile cele mai drastice, cele mai dramatice. Ce faci într-o clipă de mânie sau de deznădejde nu mai poți îndrepta sau repara o viață întreagă. Sentimentele ca o furtună care ne pune în mișcare și de care nu ne putem ascunde decât … sub pământ. Atunci vom judeca totul  … la rece.

La nivelul spiritual, divin, legat de planul lui Dumnezeu ajungem numai dacă dăm la o parte ce este omenesc și stăm de vorbă cu Domnul. Se cere revelație și se cere să ne oprim, să tăcem, să nu ne grăbim, să ne gândim la ce vrea Dumnezeu să facă și să ne spună. ,,Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie”.

Să lăsăm puțin evenimentele noastre și să ne gândim la intrarea Domnului Isus în Ierusalim, împreună cu tot ceea ce s-a petrecut în săptămâna mare.

Evenimentul este trăit rațional de mai marii poporului Israel. Criza este pentru ei una politica și administrativă. Sunt reprezentanții unui popor supus Romei și ei știu ca Roma este crudă și necruțătoarea. Legiunile romane erau cu dinți de fier și înspăimântătoare ca cea de a patra fiară din cartea profetului Daniel.

Evenimentul este trăit sentimental de mulțimea ,,neștiutoare” de naivi entuziaști care pun în pericol tot neamul și de copiii care nici nu se gândesc la astfel de lucruri. ,,Spune-le să tacă!” Va fi reacția celor care trăiau la nivelul rațional întâmplarea. Ei nu tac, pentru că le arde inima în ei. Dar vor tace imediat după aceea, pentru că inima este, în trăirile ei, schimbătoare și deznădăjduit de rea. În doar câteva zile vor striga plini de mânie: ,,Răstignește-L! Răstignește-L”. Aceiași oameni! Ei l-ar fi făcut Împărat peste țară, dar nu-L vor pentru ei înșiși.

Câți dintre cei de atunci și câți dintre noi reușesc însă să trăiască evenimentele la nivel spiritual, la nivelul legat de împlinirea planului lui Dumnezeu?

Aduceți-vă aminte de întâmplarea de la Marea Tiberiadei, când Petru ,,l-a mustrat“ pe Domnul Isus. Gândirea lui nu se putea ridica la nivelul revelației divine pe care tocmai o primise cu privire la Christos (,,Tu ești Christosul, Fiul Dumnezeului Celui viu!“ (Mat. 1:16). Petru continuă să-L interpreteze pe Mesia după rațiunea lui omenească:

,,De atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoţilor celor mai de seamă şi din partea cărturarilor; că are să fie omorât şi că a treia zi are să învieze. Petru L-a luat deoparte şi a început să-L mustre, zicând: „Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ţi se întâmple aşa ceva!”

Dar Isus S-a întors şi a zis lui Petru: „Înapoia Mea, Satano, tu eşti o piatră de poticnire pentru Mine! Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.” (Mat. 16:21-23).

Evenimentul poate fi trăit spiritual de fiecare dintre noi. În Săptămâna Mare trebuie să înțelegem că ne-a vizitat Dumnezeu! Acesta este mesajul cerului pentru noi, pentru tine și pentru mine. Omul care a intrat în Ierusalim călare pe un măgăruș împlinea planul lui Dumnezeu pentru noi. Omul care era întâmpinat cu strigăte de ,,Osana!“ avea tot dreptul să le primească pentru că numai El era Dumnezeul în stare să ne salveze! Omul care a intrat atunci în Templu și i-a dat afară pe cei ce îl trasformaseră într-o peșteră de tâlhari avea tot dreptul să o facă pentru că aceea era ,,casa Tatălui Său“ după cum le spusese încă de când avea 12 ani!

Poți să înțelegi? Poți să pătrunzi taina aceasta? Ca și Moise de altădată, trebuie să ne scoatem încălțămintea din picioare pentru că locul acesta este sfânt și noi n-am știut!

Dumnezeu a confirmat dumnezeirea Lui prin faptul că L-a înviat din morți!

,,Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă şi porunceşte, acum, tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morţi…” (Fapte 17:30-31).

Dacă tu crezi lucrul acesta, atunci trebuie să crezi și că Dumnezeu are un plan și cu viața ta și cu Biserica din care faci parte și cu lumea în care trăiești acum. Nu-ți mai trăi viața doar la nivelul rațiunii sau al sentimentelor. Caută-l pe Dumnezeu în tot ceea ce ți se întâmplă! ,,Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările!“Categories: Studiu biblic

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: