Limitări și lămuriri

(E la noi în vizită Flavius Raslău, nepot doctor, o minte strălucită într-o inimă sensibilă și profundă. Iată un ecou al dialogurilor noastre).

Trecem prea repede și prea superficial peste dialogul pe care l-a avut apostolul Pavel la Atena cu maeștrii gândirii grecești. O facem din ignoranță și doar spre paguba noastră. Iată un exemplu:

,,El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite hotare locuinţei lor, ca ei să caute pe Dumnezeu şi să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi“ – Fapte 17:26-27

Una din neajunsurile gândirii noastre este că raționăm spațial și temporal. Avem nevoie să localizăm orice lucru și să-l așezăm într-o secvență de timp dintr-o succesiune de evenimente. Ridicată la nivelul spiritului, experiența noastră depășește însă și spațiul și timpul, ajungând să guste puțin din seva eternității. De exemplu, Biblia va fi tradusă mereu pentru fiecare generație, ca să aibă limbajul actualizat, dar mesajul ei nu este nici spațial și nici temporal, de aceea ea va fi contemporană cu orice om din toată istoria și de pe toată fața pământului. Îi schimbăm haina cuvintelor, dar corpul ei de informații rămâne mereu același.

Cuvântul lui Dumnezeu este etern și se revarsă spre noi ca un ecou al unei relități ,,de dincolo“, care ne cheamă irezistibil spre ea. Revelația divină nu va fi depășită niciodată, tocmai pentru că vine la noi nu din trecut, ci ,,de dincolo“, din afara spațiului și a timpului. Foarte multe aspecte ale revelației vor putea fi pătrunse cu adevărat de noi doar când vom ieși din găoacea aceasta a ,,veacului“ de acum. ,,Cunoștem în parte“ tocmai pentru că suntem determinați și limitați la experiența noastră spațială și temporală. Ne luptăm cu concepte eterne legate de ,,alegerea“ noastră sau de decizii luate de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Asta ni se pare suspect, dar n-o vom înțelege deplin decât atunci când peregrinarea noastră prin limitările experienței de acum va lua sfârșit și va răsări lumina spre orizontul eternității noastre.

În condamnarea idolatriei religioase din Atena, Pavel spune în esență: ,,Ce i-am putea da Celui ce a făcut toate lucrurile, până și pe mâinile cu care l-am putea sluji?“ Religia nu-i poate ,,da“ nimic lui Dumnezeu! El n-are nevoie și noi n-avem ce. Adevărata închinare este alinierea noastră la planul divin și la ofertele pe care El continuă să ni le facă prin Fiul Său trimis în lume.

 

 



Categories: Teologice

1 reply

Trackbacks

  1. Limitări și lămuriri | 1novelty7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: