Lot – un om chinuit de alegeri proaste

Geneza 14:1-12

Spre deosebire de Avraam, omul credinţei, Lot este un exemplu de credincios care umblă prin vedere.

I. Lot – privilegiat să fie în familia lui Avraam.

Timp îndelungat el şi-a urmat unchiul imitându-l … aşa cum fac mulţi tineri care se bazează pe credinţa părinţilor lor sau a celor mai mari decât ei. Lot a fost unul din bagajele reziduale cu care a ieșit neascultătorul Avraam din Ur. În loc să ,,iasă din familia sa“ Avraam a plecat cu toată familia tatălui său spre țara promisă. Dumnezeu i-a arestat în Haran, unde au rămas majoritatea, dar și de acolo Avraam n-a plecat singur, ci l-a luat și pe nepotul său Lot cu el. Tipologic, imaginea aceasta reprezintă acum amestecul de credincioși adevărați și credincioși firești care se află pretutindeni pe drumul credinței. Adunările locale cunosc bine realitatea aceasta, care naște nu puține probleme.

II. Lot – la răscrucea alegerilor proaste

Supus la probă, Lot a arătat ce era în inima lui. Fără să se gândească, s-a dus la Sodoma (Gen. 13:12) şi acum lo­cuia acolo (v. 12). Odată ce cineva a pornit pe o cale alunecoasă, nu se mai poate opri. Alegerile noastre dau pe față ce este în inima noastră. Avraam, omul credinței, așteaptă cu încredere ca Lot să aleagă primul. Lot, deși se cădea să-i dea întâietate unchiului său, s-a grăbit să aleagă. Criteriul său a fost criteriul firii pământești: ,,pofta ochilor, lăudăroșenia vieții și de dorit pentru emanciparea minții“. La capătul pășunilor verzi de pe valea Iordanului se găsea ademenitoare cetatea Sodomei. Pășunile verzi erau de fapt tentaculele uriașei caracatițe. Avraam rămâne cu Dumnezeu pe munte. Lot alege după plac s-o ia la vale și s-a dus ,,de-a-berbeleacul“ direct în gura fiearei.

III. Lot – amestecat în luptele altora

Locul face legea, iar circumstanțele ne determină deciziile. Lot a ales odată prost, iar acum deciziile proaste vin în cascadă peste el. Lot a ales să meargă în Sodoma. Ca urmare a acestei stări nepotrivite în care se află, el ajunge să fie implicat într-un război care nu îl privea şi este luat prizonier împreună cu locuitorii Sodomei. Amestecul cu cei care nu se tem de Dumnezeu îl expune pe copilul lui Dumnezeu la pierderea libertăţii şi, mai mult, această tovărăşie îi va crea întotdeauna greutăţi şi îi va aduce nelinişte în suflet.

2 Petru 2:8 atrage atenţia asupra aces­tor chinuri zilnice ale sufletului care, pentru Lot, ca şi pentru orice alt credincios lumesc, rezultă inevitabil din viaţa dublă pe care o trăiesc.

,, … neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viaţa destrăbălată a acestor stricaţi (căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor îşi chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea şi auzea din faptele lor nelegiuite) …“

Căzând pradă acestor conflicte, atât dinăuntru, cât şi din afară, un asemenea om nu poate decât să fie nenorocit. Dimpotrivă, Avraam, pe munte, nu cunoaşte aceste complicaţii. El este străin de lume şi de toate frământările, luptele și îngrijorările ei.

Semănăm noi cu Lot, sau cu Avraam?

IV. Lot – scăpat mereu în ceasul al doisprezecelea.

Un om ca Lot are nevoie de cineva căruia să-i pese de el. Lui Avraam nu-i este indiferent ce se întâmplă cu Lot. El luptă și mijlocește la Dumnezeu pentru scăparea lui Lot (Gen. 14:1-16; Gen. 18:16-33). La insistențele lui Avraam (ca să nu pomenesc nimic de dragostea lui Dumnezeu), cerul a trimis doi îngeri ca să-l ia de mână și să-l scoată pe Lot din Sodoma. Cerul are har și pentru creștinii firești. Slavă Domnului!

Un păstor din România m-a rugat să-i favorizez o vizită la familia Wurmbrand. După ce am ajuns acolo mi-a părut rău că l-am dus. Omul era fiere amară și numai vești proaste. S-a descărcat peste cei doi oameni bătrâni cu toate veștile rele despre ,,creștinii firești“ din bisericile românești. Am încercat să-l opresc, dar nu s-a oprit decât când a obosit. Atunci s-a făcut o pauză lungă, stânjenitoare. Eu nu știam ce să spun, el nu mai avea ce să spună, iar fratele Richard tăcea. Am înțeles apoi că era una din tăcerile lui strategice, intenționate, retorice. …

,,Aleluia!“ a strigat el deodată. ,,Aleluia!“ Și ochii i s-au umplut de lumină într-o revărsare de dragoste peste acel păstor obosit venit tocmai din România să i se plângă. ,,Te-ai gândit vreodată că din creștini firești se face cel mai ușor creștini duhovnicești? Mult mai ușor decât din atei sau din musulmani, hinduși sau altfel de idolatrii. Slavă Domnului că nu ți-a dat o lucrare prea grea! Mulțumește-i în fiecare zi și … treci la lucru!“

Numai un creștin firesc se plânge de creștinii frești. Un creștin adevărat, unul care a ajuns să semene cu patriarhul Avraam, nu se va opri niciodată să lupte și să mijlocească pentru scăparea unui creștin firesc de talia lui Lot.

Tu ce faci?Categories: Studiu biblic

Tags:

2 replies

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: