Mesajul îngerului pentru Iosif – Profeții împlinite și neîmplinite în viața celui născut din fecioară (II)

Aceeași providență care a ales-o pe fecioara Maria să fie mama Domnului Isus l-a ales și pe Iosif să-i fie, ca poziție în familia pământească, tată. Ce fel de om a fost acest Iosif?

Textul ne spune că Iosif, soțul Mariei și tatăl celorlalți copii ai ei, a fost un om neprihănit (Mat. 1:19), milos, dar categoric cu păcatul (Mat. 1:19), ascultător (Mat. 1:24) și capabil să-și stăpânească poftele (Mat. 1:25).

Iosif si Maria sunt singurele persoane care L-au invatat ceva pe Domnul Isus. Cel care le-a randuit mersul la toate a invatat sa mearga de la parintii  lui. Cel care stie graiul tuturor a invatat sa vorbeasca de la Iosif si Maria. Cel care  a facut toate lucrurile a invatat tamplarie de la Iosif. Cel care a imbracat lumea in straiele ei a invatat sa se imbrace de la maria. Va puteti imagina reintalnirea lor in slava? Oare Christos le-a spus: „Multumesc frumos pentru lucrurile pe care le-am invatat de la voi”? Pana si intelepciunea pe care au avut-o ca sa-L invete venea de la … El!

Iosif și Maria, Zaharia și Elisabeta au fost în planul lui Dumnezeu. Pe atunci nimeni nu mai avea nevoie de familia regală a lui David, dar Dumnnezeu a știut unde să-i găsească. Neprihănirea nu mai era la modă, dar Dumnezeu a știut unde să-i găsească pe Zaharia, pe Elisabeta, pe Maria și pe Iosif.

Purtator al unui alt „fauritor de visuri” din cartea Genezei, acest om a avut nu mai putin de patru vise semnificative prin care a fost calauzit de Dumnezeu. Desi trecut adesea cu vederea, acest om caracterixzat de o ascultare exemplara, a fost un instrument foarte necesar in pastrarea in viata a pruncului Isus. Din cele patru vise, unele au avut împliniri imdiate, altele își așteaptă încă împlinirea.

Să le luăm pe rând.

,, … i s-a arătat în vis un înger al Domnului şi i-a zis: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte un Fiu şi-i vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.” – Matei 1:20-21.

Ce s-a împlinit din profeția aceasta?

S-a împlinit că Iosif a luat-o într-adevăr pe Maria, că ea a născut un Fiu (scris de Cornilescu cu ,,F“ mare) și că Iosif i-a pus numele Isus (Iosua = Dumnezeu este salvatorul – vezi Lui Hosea, fiul lui Nun, Moise i-a pus numele Iosua în Numeri 13:16).

De ce i-a pus Dumnezeu Fiului Său numele unei căpetenii din vechime? Cine a fost acest Iosua (Isus) ? Iată ce știm din Vechiul Testament:

Nun și nevasta sa erau robi în Egipt și gemeau sub teribila povară a muncilor exterminatoare la care fuseseră puși de ,,faraonul care nu-l cunoștea pe Iosif“. Din oftaturile lor și din nădejdea în izbăvirile lui Dumnezeu, cei doi au tors un nume de speranță pentru băiatul lor nou născut: ,,Hoșea“, libertate, izbăvire (Hoshe’a (הוֹשֵׁעַ)). A fost poate o urare de bine așezată de părinți asupra unui copil căruia îi doreau un destin mai bun decât al părinților lor. Sau a  fost un strigăt de patriotism născând, de protest social, căci vă închipuiți ce reacții se nășteau în cei din jur care auzeau copilul acesta strigat pe nume ! ,,Libertate“, vino aici! ,,Izbăvire, vino acasă!“

Nu știm cum și când, dar Biblia ne spune că pe acest fiu al lui Nun l-a luat Moise ca slujitor ,,din tinerețea lui“:

,,Şi Iosua, fiul lui Nun, care slujea lui Moise din tinereţea lui, a luat cuvântul şi a zis: „Domnule Moise, opreşte-i” (Num. 11:28).

Nu numai atât, dar, cu maturitatea lui, Moise a ,,corectat“ greșeala părinților acestui băiat și i-a schimbat numele din ,,Hoșea“ în ,,Iehoșua“ (ehoshu’a (יְהוֹשֻעַ;)), cu semnificația ,,Iehova este eliberatorul! Iehova aduce izbăvirea!“:

,,Lui Hosea, fiul lui Nun, Moise i-a pus numele Iosua“ (Num. 13:16).

Cărturarul Neemia, în cartea lui, probabil din cauza schimbării din ebraica veche în aramaica vorbită în Babilon, este cel dintâi care folosește forma prescurtată a numelui Iehoșua, scriind ,,Iosua“:

,,Toată adunarea celor ce se întorseseră din robie a făcut corturi şi a locuit în aceste corturi. Din vremea lui Iosua, fiul lui Nun, până în ziua aceasta, nu mai făcuseră copiii lui Israel aşa ceva. Şi a fost foarte mare veselie“ (Neemia 8:17).

Cât de nelalocul lor sunt controversele asupra ortografierii și pronuncției corecte a numelui Celui născut în familia lui Iosif și Maria. Nu, acesta nu sunt nici Isus, nici IIsus, după cum nu sunt nici Jesus, nici Jesu … Dacă l-ai fi strigat astfel de străzile Nazaretului, nici n-ar fi întors capul spre tine. Numele Lui adevărat, singurul pe care l-a pustat a fost și este ,,Iașua“ sau ,,Iosua“ cum îl ortografiază Cornilescu.

Dar a mântuit oare El pe ,,poporul Lui de păcatele sale“?

Dacă este vorba despre poporul în care s-a născut El, poporul Israel, atunci această mântuire nu s-a realizat încă (Luca 7:16). Apostolul Pavel o anunță doar ca pe un eveniment viitor:

,,Şi atunci, tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: ,,Izbăvitorul va veni din Sion şi va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov“ (Romani 11:26).

Dacă este însă vorba despre mântuirea celor chemați să facă parte din poporul Său, profeția s-a împlinit deja în viața adunării, a celor chemați afară din lume ca să se identifice cu Christos, a ,,creștinilor“:

,,Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu Şi-a aruncat privirile peste neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor, care să-I poarte Numele“ (Faptele Apostolilor 15:14).

Scriind evreilor mesianici din diaspora, apostolul Petru a subliniat includerea Neamurilor în promisiunile făcute altădată doar evreilor:

,,Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată …“ (1 Petru 2:9)

,, … pe voi, care odinioară nu eraţi un popor, dar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu; pe voi, care nu căpătaserăţi îndurare, dar acum aţi căpătat îndurare …“ (1 Petru 2:10).
Nu știu spre care din cele două interpretări de mai sus înclini tu. Știu însă sigur un lucru: Isus este, poate și vrea să fie și salvatorul tău. Asta cu condiția ca și tu să vrei să faci parte din poorul Lui …

O schimbare de cetățenie implică o dorință  exprimată și depunerea unui jurământ solemn de credincioșie. Ea presupune renunțarea apartenenței la un alt popor și supunerea față de o autoritate care până mai ieri ți-era străină. Ea mai înseamnă și preocuparea de a reprezenta o nouă patrie cu demnitate și cinste, de a fi mândru de ea și de a-i apăra pretutindeni interesele. Toate acestea nu sunt nici lucruri simple și nici ușoare. Ținând însă seama de oferta extraordinară care ți se face, ar trebui să fi gata să plătești pentru ea cu toate lucrurile din lume. O asemenea șansă este mai presus decât lumea aceasta, mult mai presus decât ea!

În ce privește celelalte trei vise primite de Iosif de la Dumnezeu, ele l-au ajutat pe Iosif să-și împlinească menirea oricărui tată: protejarea și propășirea copilului dăruit de Dumnezeu. Pruncul trimis să poarte luptă cosmică cu Satan a fost în pericol de moarte încă de la începutul vieții:

Pericolul imediat a fost Irod:

,,După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif şi-i zice: „Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui, fugi în Egipt şi rămâi acolo până îţi voi spune eu, căci Irod are să caute Pruncul ca să-L omoare”. Iosif s-a sculat, a luat Pruncul şi pe mama lui, noaptea, şi a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: „Am chemat pe Fiul Meu din Egipt” (Mat. 2:13-15).

La întoarcerea din Egipt în Israel, pericolul potențial a fost Arhelau:

,,După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif, în Egipt, şi-i zice: „Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi du-te în ţara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viaţa Pruncului”. Iosif s-a sculat, a luat Pruncul şi pe mama Lui şi a venit în ţara lui Israel. Dar, când a auzit că în Iudeea împărăţeşte Arhelau, în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo; … (Mat. 2:19).

Ca urmaș al lui David, pruncul Isus ar fi trebuit să fie crescut în Iudeea, la Betleem. Acolo l-au găsit și magii la aproximativ doi ani de la naștere. Pericolul reprezentat de uzurpatorii care ocupau pe atunci tronul Israelului a făcut însă ca viitorul rege să plece departe de casă și să se ascundă printre păcătoșii dintr-un loc rău famat ca Nazaretul.

Ironia situației a făcut ca Isus să trăiască departe de Ierusalim, de Templu și de preoția anchilozată în tradiții și obiceiuri. Familia lui Iosif n-a fost înconjurată de religiozitatea formelor cultice, ci doar de inimi neprefăcute ale oamenilor simpli din Galileia Neamurilor. Ajungem astfel la cel de al patrulea vis:

,, …şi, fiind înştiinţat de Dumnezeu în vis, a plecat în părţile Galileii. A venit acolo, şi a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci: că El va fi chemat Nazarinean“ (Mat. 2:22-23).

În Nazaret, Iosif a fost cunoscut ca ,,tâmplarul“, termen care nu se suprapune întotul peste traducerea meseriei cu care suntem obișnuiți noi, ci însemnând mai degrabă un generic ,,lucrător cu ziua“, un meșteșugar care și-a câștigat pâinea pentru familie într-un mod harnic și smerit. În acest loc, pericolul de care a trebuit să-și ferească Iosif copilul a fost pericolul contaminării, influența păcătoasă a celor din jur. Din câte știm despre trei dintre băieții care au crescut sub grija lui Iosif și a Mariei, Isus, Iacov și Iuda (Mat. 13:55) este limpede că Iosif a reuțit să impună acasă un climat de sfințenie.

În providența Lui înțeleaptă, Dumnezeu a decis ca Iosif să iasă discret din viața Domnului Isus, pentru ca apoi acest fiu să poată pleca nestingherit de acasă. Autoritatea părintelui părintesc a dispărut ca să poată face loc autorității părintelui ceresc.


Categories: Studiu biblic

Tags:

2 replies

Trackbacks

  1. Nașterea din fecioară – Profeții împlinite și neîmplinite în viața Celui născut din fecioară (Intro) – B a r z i l a i – e n – D a n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: