Profeții împlinite și neîmplinite în viața celui născut din fecioară (II) – Mesajul îngerului pentru Iosif

,, … i s-a arătat în vis un înger al Domnului şi i-a zis: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte un Fiu şi-i vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.” – Matei 1:20-21.

Ce s-a împlinit din profeția aceasta?

S-a împlinit că Iosif a luat-o într-adevăr pe Maria, că ea a născut un Fiu (scris de Cornilescu cu ,,F“ mare) și că Iosif i-a pus numele Isus (Iosua = Dumnezeu este salvatorul – vezi Lui Hosea, fiul lui Nun, Moise i-a pus numele Iosua în Numeri 13:16).

De ce i-a pus Dumnezeu Fiului Său numele unei căpetenii din vechime? Cine a fost acest Iosua (Isus) ? Iată ce știm din Vechiul Testament:

Nun și nevasta sa erau robi în Egipt și gemeau sub teribila povară a muncilor exterminatoare la care fuseseră puși de ,,faraonul care nu-l cunoștea pe Iosif“. Din oftaturile lor și din nădejdea în izbăvirile lui Dumnezeu, cei doi au tors un nume de speranță pentru băiatul lor nou născut: ,,Hoșea“, libertate, izbăvire (Hoshe’a (הוֹשֵׁעַ)). A fost poate o urare de bine așezată de părinți asupra unui copil căruia îi doreau un destin mai bun decât al părinților lor. Sau a  fost un strigăt de patriotism născând, de protest social, căci vă închipuiți ce reacții se nășteau în cei din jur care auzeau copilul acesta strigat pe nume ! ,,Libertate“, vino aici! ,,Izbăvire, vino acasă!“

Nu știm cum și când, dar Biblia ne spune că pe acest fiu al lui Nun l-a luat Moise ca slujitor ,,din tinerețea lui“:

,,Şi Iosua, fiul lui Nun, care slujea lui Moise din tinereţea lui, a luat cuvântul şi a zis: „Domnule Moise, opreşte-i” (Num. 11:28).

Nu numai atât, dar, cu maturitatea lui, Moise a ,,corectat“ greșeala părinților acestui băiat și i-a schimbat numele din ,,Hoșea“ în ,,Iehoșua“ (ehoshu’a (יְהוֹשֻעַ;)), cu semnificația ,,Iehova este eliberatorul! Iehova aduce izbăvirea!“:

,,Lui Hosea, fiul lui Nun, Moise i-a pus numele Iosua“ (Num. 13:16).

Cărturarul Neemia, în cartea lui, probabil din cauza schimbării din ebraica veche în aramaica vorbită în Babilon, este cel dintâi care folosește forma prescurtată a numelui Iehoșua, scriind ,,Iosua“:

,,Toată adunarea celor ce se întorseseră din robie a făcut corturi şi a locuit în aceste corturi. Din vremea lui Iosua, fiul lui Nun, până în ziua aceasta, nu mai făcuseră copiii lui Israel aşa ceva. Şi a fost foarte mare veselie“ (Neemia 8:17).

Cât de nelalocul lor sunt controversele asupra ortografierii și pronuncției corecte a numelui Celui născut în familia lui Iosif și Maria. Nu, acesta nu sunt nici Isus, nici IIsus, după cum nu sunt nici Jesus, nici Jesu … Dacă l-ai fi strigat astfel de străzile Nazaretului, nici n-ar fi întors capul spre tine. Numele Lui adevărat, singurul pe care l-a pustat a fost și este ,,Iașua“ sau ,,Iosua“ cum îl ortografiază Cornilescu.

Dar a mântuit oare El pe ,,poporul Lui de păcatele sale“?

Dacă este vorba despre poporul în care s-a născut El, poporul Israel, atunci această mântuire nu s-a realizat încă (Luca 7:16). Apostolul Pavel o anunță doar ca pe un eveniment viitor:

,,Şi atunci, tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: ,,Izbăvitorul va veni din Sion şi va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov“ (Romani 11:26).

Dacă este însă vorba despre mântuirea celor chemați să facă parte din poporul Său, profeția s-a împlinit deja în viața adunării, a celor chemați afară din lume ca să se identifice cu Christos, a ,,creștinilor“:

,,Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu Şi-a aruncat privirile peste neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor, care să-I poarte Numele“ (Faptele Apostolilor 15:14).

Scriind evreilor mesianici din diaspora, apostolul Petru a subliniat includerea Neamurilor în promisiunile făcute altădată doar evreilor:

,,Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată …“ (1 Petru 2:9)

,, … pe voi, care odinioară nu eraţi un popor, dar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu; pe voi, care nu căpătaserăţi îndurare, dar acum aţi căpătat îndurare …“ (1 Petru 2:10).
Nu știu spre care din cele două interpretări de mai sus înclini tu. Știu însă sigur un lucru: Isus este, poate și vrea să fie și salvatorul tău. Asta cu condiția ca și tu să vrei să faci parte din poorul Lui …
O schimbare de cetățenie implică o dorință  exprimată și depunerea unui jurământ solemn de credincioșie. Ea presupune renunțarea apartenenței la un alt popor și supunerea față de o autoritate care până mai ieri ți-era străină. Ea mai înseamnă și preocuparea de a reprezenta o nouă patrie cu demnitate și cinste, de a fi mândru de ea și de a-i apăra pretutindeni interesele. Toate acestea nu sunt nici lucruri simple și nici ușoare. Ținând însă seama de oferta extraordinară care ți se face, ar trebui să fi gata să plătești pentru ea cu toate lucrurile din lume. O asemenea șansă este mai presus decât lumea aceasta, mult mai presus decât ea!
Advertisements


Categories: Studiu biblic

Tags:

1 reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: