,,Biserică“ sau ,,adunare“

Noul Testament folosește cuvântul secular ,,eclesia“ (ekklesia) pentru aidentifica părtășia unui grup de credincioși.  El este tradus în limba română de obicei prin ,,biserică“, dar înseamnă de fapt ,,adunare“. Sensul din vechime era că un împărat sau un alt înalt demnitar îi chema pe supușii săi laolaltă. Creștini sunt și ei cei care au răspuns chemării Domnului lor, Isus Christos.

,,… şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi“ (Efeseni 1:18).

,,Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre“ (Efeseni 4:4).

În Vechiul Testament, pentru poporul lui Dumnezeu  este folosită expresia ,,qahal“ cu aceeași semnificație de ,,adunare“:

,, [ Când toată adunarea a păcătuit ] Dacă toată adunarea lui Israel a păcătuit fără voie şi fără să ştie, făcând împotriva uneia din poruncile Domnului lucruri care nu trebuiesc făcute şi făcându-se astfel vinovată, și dacă păcatul săvârşit s-a descoperit, adunarea să aducă un viţel ca jertfă de ispăşire, şi anume să-l aducă înaintea cortului întâlnirii“ (Levitic 4:13-14).

,,El este acela care, în adunarea israeliţilor din pustie, cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai şi cu părinţii noştri, a primit cuvinte vii, ca să ni le dea nouă“ (Faptele Apostolilor 7:38).

Pe alocuri, termenul ,,adunare“ a supraviețuit și în traducerea lui Cornilescu:

,,O mare frică a cuprins toată adunarea şi pe toţi cei ce au auzit aceste lucruri“ (Faptele Apostolilor 5:11).

,,Căci, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur şi cu o haină strălucitoare şi intră şi un sărac îmbrăcat prost … (Iacob 2:2).

,,Toată adunarea a tăcut şi a ascultat pe Barnaba şi pe Pavel, care au istorisit toate semnele şi minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor“ (Faptele Apostolilor 15:12).

,,Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie (Evrei 10:25).“

Strâns legat de ,,eclesie“ este termenul ,,klesis“, care înseamnă ,,chemat“. El presupune o relație personală între Dumnezeu și om, în care Dumnezeu este cel ce cheamă și omul este cel care răspunde. Pentru a răspunde chemării, omul trebuie să fie suficient de matur ca să o înțeleagă. Iată încă un motiv să renunțăm la botezul copiilor … Un creștin este un om care a răspuns chemării:

,, … alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus“ (Filipeni 3:14).

,,… între care sunteţi şi voi, cei chemaţi să fiţi ai lui Isus Hristos“ (Romani 1:6).

,,… dar pentru cei chemaţi, fie iudei, fie greci, este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu. … De pildă, fraţilor, uitaţi-vă la voi care aţi fost chemaţi: printre voi nu sunt mulţi înţelepţi în felul lumii, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam ales“ (1 Corinteni 1:24, 26).

Apostolul Pavel n-a uitat niciodată că a fost chemat. Inițiativa i-a aparținut lui Dumnezeu:

,,Dar, când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele şi m-a chemat prin harul Său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său, ca să-L vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om“ (Gal. 1:15-16).

,,De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună sprebinele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binelecelor ce sunt chemaţi după planul Său“ (Rom. 8:28).

,,… şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi“ (Efeseni 1:18).

,,Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre“ (Efeseni 4:4).

În limba română, biserică înseamnă acum mai mult clădirea în care este găzduită ,,adunarea“ celor chemați de Dumnezeu. Termenul ,,biserică“ este un derivat de la ,,basileia“ (împărăție) și a produs multă confuzie în învățătura falsă despre înlocuirea poporului Israel cu convertiții creștini dintre Neamuri în planul divin de instaurare a Împărăției lui Dumnezeu pe pământ.

 Categories: Studiu biblic, Teologice

2 replies

Trackbacks

  1. Comentariu la “biserica din afara istoriei și sărbătoarea ei” – ARMONIA MAGAZINE – USA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: