Aspecte controversate ale Împărăției lui Dumnezeu

Mulțumind Tatălui … care ne-a eliberat din stăpânirea întunericului  și  ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Sale. – Coloseni 1.13

Vouă vă este dat să cunoașteți tainele Împărăției cerurilor. – Matei 13.11

Instaurarea Împărăției a fost amânată până când Domnul Se va întoarce, atunci când rămășița lui Israel Îl va primi cu bucurie, iar domnia Lui asupra pământului va fi stabilită în putere și în glorie. Însă, în acest interval de timp în care noi trăim, deși Împăratul este absent, Împărăția există în formă tainică.

Apostolul Îl predica pe Isus, „un alt Împărat“ (Fapte 17.7), iar noi suntem în Împărăția Fiului dragostei lui Dumnezeu. El este Împăratul nostru, iar noi suntem supușii Lui. El nu este Împărat al Adunării, ci este Capul ei; însă, atunci când este vorba de Împărăție, noi Îi dăm locul cuvenit de Împărat. De fapt, noi aparținem celor trei sfere distincte: Adunarea, Familia și Împărăția.

Pentru înțelegerea subiectului despre Împărăție în forma ei prezentă, ne va fi de ajutor să vedem că există două aspecte ale ei. Când privim la aspectul ei pământesc, vedem bineînțeles falimentul, fiindcă există neghină amestecată cu grâul (Matei 13.38). Există însă și un al doilea aspect al ei, cel ceresc sau divin, iar din acest punct de vedere, Împărăția este formată doar din cei născuți din Dumnezeu. Acesta este aspectul menționat în Coloseni 1.13. Nu există contradicție între aceste două aspecte, fiindcă unul prezintă partea pământească, iar celălalt, partea divină.Datorită mărturisirii noastre de credință, noi suntem recunoscuți ca supuși ai Domnului pe pământ și deci ne aflăm în Împărăția Lui aici. Există pericolul ca mărturisirea să fie lipsită de viață din Dumnezeu, însă, dacă suntem născuți din nou, aparținem lui Dumnezeu și Fiului Său, iar prin aceasta aparținem Împărăției, în aspectul ei divin și ceresc.Categories: Studiu biblic, Teologice

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: