Un Paște mai profund – o carte suficientă

Ioan își încheie Evanghelia cu o pledoarie pentru suficiență și responsabilitate.

,,Ucenicul acesta (cel pe care-l iubea Isus) este cel ce adevereşte aceste lucruri şi care le-a scris. Şi ştim că mărturia lui este adevărată.

Mai sunt multe alte lucruri, pe care le-a făcut Isus, care, dacă s-ar fi scris cu de-amănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărţile care s-ar fi scris. Amin“ (Ioan 21:24-25).

Ioan a scris mult mai puțin decât a știut, dar a scris suficient ca să-și îndeplinească scopul. Un proverb latin spune:  non multa sed multum, ,,Nu spune multe, dar spune mult!“  Ca și cărțile scrise despre lucrurile pe care le-a făcut Christos și comentariile la ceea ce a scris Ioan ar putea fi mai multe decât am scris noi aici. Noi ne-am mărginit să deschidem doar niște ferestre înspre perspective de interpretare pe care puteți să priviți mai departe.

Cum evaluăm cartea scrisă de Ioan? Este suficient să spunem că atunci când toate glasurile oamenilor de știință și artă vor amuți și când din toate cărțile lor se va alege doar praful și scrumul, Evanghelia aceasta a lui Ioan va dăinui și va rămâne veșnic. Este una din marile capodopere ale umanității. O scriere excepțională, a unui om excepțional, despre Cel mai excepțional exemplar al umanității care a umblat vreodată pe pământ, Omul Isus Christos, Fiul lui Dumnezeu.

Ioan a făcut tot ce a putut ca și tu să crezi acest lucru.Categories: Studiu biblic

1 reply

Trackbacks

  1. Un Paște mai profund – Biblia, o Carte Suficientă-Minunat “Nu spune multe, dar spune mult!” | 1novelty7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: