Lucrurile mici

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

„ …cine este cel mai mic între voi toți, acela este mare.“

Luca 9.48

Sir Michael Costa (1808-1884), renumitul dirijor și compozitor, făcea repetiții. În timp ce corul a răsunat acompaniat de zeci de instrumente, interpretul la piculină un flaut mic socotind probabil că avea o contribuție așa de măruntă, încât trecea neobservată în avalanșa aceea de sunete, s-a oprit din cântat. Deodată, marele dirijor s-a oprit și a strigat: „Ce s-a întâmplat cu piculina?“ Sunetul acelui mic instrument era necesar pentru armonie; și maestrul a remarcat lipsa piculinei atunci când nu s-a mai auzit.

Tot așa, pentru Dumnezeu marele Dirijor al universului niciunul dintre noi nu este lipsit de importanță. Uneori, cel mai mic și, aparent, mai neînsemnat poate avea contribuția lui importantă și uneori chiar decisivă. Şi chiar dacă nu pare să aibă cine știe ce mare efect asupra altora, totuși marele Dirijor știe!

Într-o lume în care mulți umblă după lucruri mari care să fie vizibile în ochii tuturor, creștinul este chemat să rămână în poziția în care îl așază Dumnezeu.

Cine este mulțumit chiar și cu lucrări neînsemnate promovează armonia unii cu  alții  și  lauda  comună  la  adresa  lui  Dumnezeu.

Chiar dacă nu suntem vioara numărul unu în diferitele situații din viață, să fim încurajați că lucrurile mari nu pot fi posibile fără lucrurile mai mici. În fața lumii există multă nedreptate, dar Dumnezeu judecă toate lucrurile, mici și mari, cu dreptatea Sa perfectă.Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: