Când predestinarea nu merge și liberul arbitru nu există

Azi dimineață, la școala duminicală am dat iar peste unul din textele care încurcă mințile teologilor.

,,Şi stăpânul a zis robului: ‘Ieşi la drumuri şi la garduri şi, pe cei ce-i vei găsi, sileşte-i să intre, ca să mi se umple casa. Căci vă spun că niciunul din cei poftiţi nu va gusta din cina mea.’ ” (Luca 14:23).

Contextul este al celor ce vor cina în împărăția lui Dumnezeu și părerea unora că aceștia ar fi foarte puțini. Domnul Isus dă o pildă ca să arate că problema nu este la Dumnezeu, care ar lua doar elitele de pe pământ, ci la oameni care se scuză ca să nu primească invitația lui Dumnezeu.

În concluzia pildei este negată și predestinarea: ,,Căci vă spun că niciunul din cei poftiţi nu va gusta din cina mea“ și liberul arbitru: ,,Ieşi la drumuri şi la garduri şi, pe cei ce-i vei găsi, sileşte-i să intre“. Asta ca să ne umilească pe noi, care credem că știm cum stau lucrurile. Singura concluzie posibilă a unui studiu biblic onest pe aceste teme este că amândouă există, dar niciunul din noi nu știm cum lucrează ele.

Am putea adăuga la acest exemplu și un text despre istoria lui israel și despre perplexitatea deciziilor lui Dumnezeu într-un pasaj profetic interpretat de apostolul Pavel:

,,Dar eu întreb: „N-au auzit ei?” Ba da, căci „glasul lor a răsunat prin tot pământul şi cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii”. Dar întreb iarăşi: „N-a ştiut Israel lucrul acesta?” Ba da, căci Moise, cel dintâi, zice: „Vă voi întărâta la pizmă prin ceea ce nu este neam, vă voi aţâţa mânia printr-un neam fără pricepere”. Şi Isaia merge cu îndrăzneala până acolo că zice: „Am fost găsit de cei ce nu Mă căutau; M-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de Mine”. Pe când, despre Israel zice: „Toată ziua Mi-am întins mâinile spre un norod răzvrătit şi împotrivitor la vorbă”.

Slavă Domnului pentru limitările noastre care scot în relief nelimitările Lui!Categories: Articole de interes general, Teologice

1 reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: