ÎNȚELEGÂND PLANUL DIAVOLULUI (1)

coordonatori Bob & Debby Gass

„Cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce este în lume” (1 Ioan 4:4)

Satan este un înger căzut – care nu s-a mulțumit doar cu adorarea lui Dumnezeu, ci a dorit să-I ocupe și tronul!

Îngerii, la fel ca oamenii, au fost făcuți să-L slujească și să I se închine lui Dumnezeu. Ei au fost înzestrați cu conștiință; altfel, cum s-ar fi putut închina? Dar Satan a zis: „Voi fi ca Cel Prea Înalt.” (Isaia 14:14). Pentru acest motiv a fost aruncat din cer: „Dar ai fost aruncat în locuinţa morţilor, în adâncimile mormântului!” (Isaia 14:15). Și Satan nu s-a schimbat. El este la fel de auto-centrat ca atunci și este la fel de limitat acum ca și atunci.

Chiar și când inima lui era bună, tot inferior lui Dumnezeu a fost. Dumnezeu cunoaște totul; îngerii cunosc numai ce le descoperă El. Dumnezeu este peste tot; îngerii pot fi numai într-un loc. Dumnezeu este atotputernic; îngerii au numai puterea pe care le-o dă Dumnezeu.

Așadar, Satan este în continuare subordonat lui Dumnezeu. Și de fiecare dată când încearcă să-și promoveze cauza, el ajunge să promoveze cauza lui Dumnezeu. În cartea sa „Șarpele din paradis”, pastorul și autorul Erwin Lutzer scrie:

„Satan are de jucat mai multe roluri, în funcție de sfatul și planurile lui Dumnezeu. Trebuie să ținem cont că el are puteri înfricoșătoare, însă faptul că ele pot fi exercitate numai după bunul plac al lui Dumnezeu ne dă speranță. Satan nu este liber să creeze haos printre oameni după cum dorește.”

Satan nu vrea să știi lucrul acesta; el încearcă să te facă să crezi că este o forță independentă, cu puteri nelimitate. Dar nu este așa! Și ar vrea ca tu să nu fi citit niciodată aceste cuvinte ale lui Ioan (cu care începem și încheiem aceste gânduri):

„Cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce este în lume.”

+++

„Un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască” (2 Corinteni 12:7)

Atacul lui Satan te poate apropia mai mult de Dumnezeu. Așa s-a întâmplat în viața apostolului Pavel. Gândește-te la CV-ul lui Pavel:

  • Întâlnire personală cu Hristos cel înviat, participant la viziuni cerești, apostol ales de Dumnezeu, autor al câtorva cărți din Biblie.
  • A vindecat bolnavi, a călătorit prin lume și a scris câteva din cele mai valoroase documente din istorie.

Puțini sunt cei care se pot compara cu realizările lui și poate că el a știut asta. Însă Dumnezeu l-a iubit pe Pavel prea mult pentru a îngădui ca mândria să-l distrugă.

Pavel spune: „Ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un ţepuş în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască, şi să mă împiedice să mă îngâmf.” Nu ni se spune care a fost natura acestui țepuș, însă ni se spune care a fost scopul – acela de a-l împiedica să se mândrească. Ni se spune și care a fost originea țepușului – un sol al Satanei. Solul acesta ar fi putut fi o suferință, o problemă sau o persoană care îl deranja. Nu știm. Dar știm că acest sol a fost controlat de Dumnezeu. Să remarcăm ce a spus Pavel mai apoi: „De trei ori am rugat pe Domnul să mi-l ia. Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos; căci când sunt slab, atunci sunt tare.” (2 Corinteni 12:8-10).

Iată un adevăr care poate transforma fiecare încercare într-un potențial triumf: Satan și forțele lui sunt doar niște unelte în mâna lui Dumnezeu pentru a te întări.

 Categories: Studiu biblic

2 replies

Trackbacks

  1. ÎNȚELEGÂND PLANUL DIAVOLULUI (1) | 1novelty7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: