Incursiune în epistolele pastorale

(Fratment dintr-un studiu în pregătire aici)

O așezare premeditată și sugestivă

Oricine aruncă o privire, chiar și superficială, asupra grupului epistolelor de ucenicie observă imediat că ele nu sunt așezate într-o ordine cronologică. 2 Timotei este ultima carte scrisă de apostolul Pavel și ar fi trebuit altfel să fie așezată ultima.

Așezarea prezentă în canonul Bibliei sugerează că aceste epistole trebuiesc abordate ca ,,studii de caz“, fiecare dintre ele reprezentând relația de mentorat/ucenicie dintre marele apostol și mai tinerii săi colaboratori. Duhul Sfânt le-a așezat așa ca să putem învăța distinct câte ceva din relația apostolului cu Timotei (1, 2 Timotei), cu Tit și cu Filimon.

Cea dintâi relație de mentorat apostolic care ne este oferită este cea dintre Pavel și Timotei. Nici nu se putea altfel. Timotei reprezintă un caz aparte pentru Pavel. Tânărul acesta a fost unic în felul său, iar din interacțiunea lor au avut amândoi de câștigat. Ar fi total greșit să credem că doar Pavel a fost o binecuvântare pentru Timotei. A fost și invers, iar toți cei implicați în relații de ucenicie pot adeveri și ei aceasta. Câștigă și cel ce se lasă învățat, dar și cel care învață. De fapt, Dumnezeu este Cel care lucrează și ne face binecuvântare unul pentru celălalt.

,,Nădăjduiesc în Domnul Isus să vă trimit în curând pe Timotei, ca să fiu şi eu cu inimă bună când o să am ştiri despre voi.Căci n-am pe nimeni care să-mi împărtăşească simţirile ca el şi să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. Ce-i drept, toţi umblă după foloasele lor, şi nu după ale lui Isus Hristos. Ştiţi râvna lui încercată; cum, ca un copil cu tatăl lui, a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei“ (Filipeni 2:19-22).

Nu de mult, mi-a scris unul din tinerii cu care am petrecut lunea seara, timp de câțiva ani, într-un grup de studiu/mentorare pe care l-am numit noi copilărește ,,Bembi“, ca o aluzie la puiul de căprioară care învăța să meargă pe gheață în filmul de desene animate al lui Walt Disney. Altfel, inițialele ar fi putut însemna pretențios ,,Bethel Mini Bible Institute“. Cel ce mi-a scris regreta melancolic clipele de mare bucurie și intensă părtășie pe care le-am petrecut împreună. I-am spus că și eu am același regret și le simt lipsa. Au crescut și ei, dar cel care a crescut cel mai mult atunci am fost eu, împărtășind cu ei lucruri și stări pe care nu le-aș fi putut împărtăși niciodată în slujirea de la amvonul bisericii. Astăzi, tinerii aceia sunt lucrători destoinici în bisericile lor.

Prin ucenicie, Timotei a devenit un fel de Pavel în miniatură. Amprenta apostolului s-a așezat asura lui Timotei în ciuda faptului, și asta reprezintă un studiu aparte, că personalitățile și temperamentul celor doi au fost total diferite și ar fi putut reprezenta obstacole imposibil de trecut:

,,Pentru aceasta v-am trimis pe Timotei, care este copilul meu preaiubit şi credincios în Domnul. El vaaduceamintede felul meu de purtare în Hristos şi de felul cum învăţ eu pe oameni pretutindeni în toate bisericile“ (1 Corinteni 4:17).

În procesul de ucenicie nu există deformare, ci formare! Apostolul Pavel nu l-a strivit pe Timotei, ci i-a deschis calea spre asemănarea cu Domnul Isus, modelul suprem și pentru Pavel și pentru Timotei și pentru fiecare dintre noi:

,,De aceea vă rog să călcaţi peurmelemele“ (1 Cor. 4:16).

,,Călcaţi peurmelemele, întrucât şi eu calc peurmelelui Hristos“ (1 Cor. 11:1).

Cea de a doua relație care ne este prezentată este cea dintre apostolul Pavel și Tit. Epistola este un manifest pentru activitate și împotriva apatiei sau plafonării în lucrare. Suntem mântuiți prin credință, dar nu doar pentru credință, ci și pentru fapte. Credința fără fapte este un cadavru fără viață, un blestem în haine religioase. ,,Tatăl Meu lucrează și Eu de asemenea lucrez“ (Ioan 5:17) trebuie să se vadă în ceea ce se întâmplă în viața fiecărui mădular al trupului lui Christos.

Cea de a treia relație de ucenicie prezentată este cea stabilită între sărăntocul apostol Pavel și foarte bogatul Filimon. Deși relația l-ar fi putut așeza social pe Filimon deasupra lui Pavel, iar spiritual și ecleziastic pe Pavel deasupra lui Filimon, epistola este un ezemplu de frăție și prietenie care trebuie să existe între cei credincioși. Ea ne arată felul în care-și pot și trebuie să-și rezolve situațiile de criză care pot apare între ei. Îmi place să subtitulez epistola către Filimon: ,,Triunghiul iubirii“.Categories: Studiu biblic

1 reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: