Domnul Isus în Evanghelia lui Marcu – despre tradiția ca obstacol

V. Contrazicerea despre tradiție

Acesta a fost un conflict major, cu implicații pentru toate veacurile. Într-o dispută aprinsă, Domnul Isus le-a imputat cărturarilor și fariseilor neglijarea Cuvântului lui Dumnezeu și înlocuirea lui cu ,,tradiții“, numite în text ,,datina bătrânilor“. Este lupta dintre Cuvântul Lui și cuvintele lor, dintre Fiul lui Dumnezeu venit să-i întoarcă pe oameni la Dumnezeu și exponenții unui sistem religios plin de ,,datini“ acumulate de-a lungul vremii.

Ca să fie foarte clar ce-L indignează, Domnul Isus repetă de trei ori aceeași acuzație:

,,Isus le-a răspuns: „Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: ‘Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşti.’ Voi lăsaţi porunca lui Dumnezeu şi ţineţi datina aşezată de oameni, precum spălarea urcioarelor şi a paharelor, şi faceţi multe alte lucruri de acestea” (Marcu 7:6-8)

,,El le-a mai zis: „Aţi desfiinţat frumos porunca lui Dumnezeu ca să ţineţi datina voastră“ (Marcu 7:9).

,,Şi aşa, aţi desfiinţat Cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră. Şi faceţi multe alte lucruri de felul acesta!” (Marcu 7:13).

 În această contrazicere, Domnul Isus nu este doar purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu, ci este chiar Dumnezeu, Cuvântul coborât printre oameni ca să stea de vorbă cu ei și ca să-i învețe. Disputa de atunci se poate prelungi peste toată existența omenirii. Oriunde au existat evrei și creștini, ispita a fost ca ei să denatureze Cuvântul lui Dumnezeu, adăugând reglementări care li s-au părut lor ,,mai bune“. Confruntarea dintre Domnul Isus și farisei este de fapt confruntarea dintre două puncte de vedere. Oamenii sunt de părere că Dumnezeu n-a vorbit destul și că n-a spus ceea ce a spus destul de clar și de limpede. Ei vor ,,să-l ajute“ prin complectările lor binevoitoare. Domnul Isus a venit ca să apere onoarea lui Dumnezeu și să le spună oamenilor că Dumnezeu a vorbit exact ceea ce trebuie, cât trebuie și cum trebuie. La ceea ce a spus/scris  El n-are nimeni voie nici să scoată și nici să adauge. Orice adăugire este o jignire crasă la adresa înțelepciunii lui Dumnezeu. Ori de câte ori oamenii vorbesc acolo unde Dumnezeu a preferat să tacă, ia naștere o ,,tradiție“, niște ,,porunci omenești“, o vinovată ,,datină străbună“.

Ce se întâmplase?

,,Fariseii şi câţiva cărturari veniţi din Ierusalim s-au adunat la Isus. Ei au văzut pe unii din ucenicii Lui prânzind cu mâinile necurate, adică nespălate. Fariseii, însă, şi toţi iudeii nu mănâncă fără să-şi spele cu mare băgare de seamă mâinile, după datina bătrânilor. Şi, când se întorc din piaţă, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le ţină, precum spălarea paharelor, a urcioarelor, a căldărilor şi a paturilor. Şi fariseii, şi cărturarii L-au întrebat: „Pentru ce nu se ţin ucenicii Tăi de datina bătrânilor, ci prânzesc cu mâinile nespălate?” (Marcu 7:1-7).

Cine sunt acei ,,bătrâni“ de care ascultau evreii? De-a lungul vremii, rabinii iudaici adăugaseră la Vechiul Testament (tanak) comentariile lor (talmud) pline de ,,sfaturi prețioase“. Astăzi, situația s-a complicat și mai mult. Evreii au la dispoziție un comentariu la comentariile rabinilor, numit Mișna. Între evreii evlavioși și Dumnezeu s-au interpus două straturi de ,,datini strămoșești“.

Talmudul – Numit și Legea Orală, ca deosebită de Legea Scrisă în Pentateuc. Ea a apărut ca un comentariu al ,,înțelepților rabini“ la Pentateuc. Într-un sens foarte real, evreii cred că ,,deși legile sunt ale lui Dumnezeu, ele au fost trecute în mainile oamenilor. Prin urmare, depinde de noi sa hotăram adevăratul înțeles al legilor și al intențiilor lui Dumnezeu cât mai bine cu putință. Aceasta este esența tradiției orale și spiritul Talmudului. Multe secole, rabinii au ezitat să-și pună comentariile în scris, permanentizând și încurajând astfel legătura directă între rabin și discipol. Atitudinea aceasta a făcut ca ,,rabinul“ să devină mai important decât textul Scripturii propriu-zis. Cu uciderea multor rabini în pogroame și cu împuținarea numărului lor, un anumit ,,rabin Iuda“ a decis să colecteze toate zicerile rabinilor din trecut într-o singură carte.

Dându-și seamă că opera este foarte stufoasă și voluminoasă, el a alcătuit o ,,concordanță de subiecte“, împărțită pe 63 de capitole, numită ,,Mișna“. De exemplu, dacă cineva vrea să afle tot ce spune Legea despre Sabat, el trebuie să caute referințe răspândite în cărțile Exod, Levitic și Numeri. Rabinul Iuda a pus toate aceste referințe într-un capitol sub topicul ,,Sabat“. Conținutul acestui capitol este însă mult mai bigat decât textul Scripturii pentru că include mai tot ceea ce au grăit rabini în Legea Orală de-a lungul secolelor. Topicul ,,Sabat“ este și el inclus într-un topic mai general numit ,,Sărbătorile“ (Mo’ed), care este, la rândul său, unul din cele șase secțiuni majore ale Mișnei. Din secțiunea ,,sărbătorilor“ mai fac parte capitolele despre Paște, Purim, Roș Hașana, Iom Kipur și Corturile.

Pentru ca să împiedice pierderea doctrinelor tradiţionale, un haham, numit Iuda Ha-Kadoş (sfântul) a scris, către sfârşitul veacului al II-lea, această Mişna. Mai târziu, Mişna s-a mărit cu diverse comentariila comentarii, care au format Ghe­mara. Aceste comentarii, – împreună cu Mişna care le serveşte de text, – con­stituie azi Talmudul evreilor. De fapt, există două Talmuduri: unul, numit Talmudul din Ierusalim (Talmud Jeruşalmi), care a fost scris în Palestina, probabil în Tiberiada, pe la anul 380 după Hristos; şi celălalt, numit Talmudul din Babilon (Talmud Babli) care a fost redactat în Babilonia şi isprăvit către sfârşitul secolului VI.

Rezumund cele scrise mai sus, putem spune că evrei din vremea Domnului Isus nu aveau contact direct și nemijlocit cu textul Scripturii, ci erau învățați din comenariile despre comentarile făcute de unii rabini la textul inspirat. (Este ca și cum creștinii de azi n-ar avea dreptul să citească ei înșiși Biblia, ci ar trebui să asculte ce le spun preoții lor despre ceea ce au scris ,,părinții biserici“ despre învățăturile Noului Testament. Situația aceasta a existat până la Reforma lui Luther care a dus la traducerea Bubliei în limba fiecărui popor în parte. Ea mai există însă în bisericile catolice și ortodoxe, unde deținerea unei Biblii și citirea ei acasă este, dacă nu condamnată de-a dreptul, cel puțin socotită condamnabilă și periculoasă, laicii n-au dreptul să ajungă la textul sacru decât prin mijlocirea clerului).

Fariseii ajunseseră să trăiască sub autoritatea ,,datinilor“ transmise din generație în generație și le respectau ca niște robi chiar și atunci când veneau în clară contradicție cu textul Scripturii.

,,Căci Moise a zis: ‘Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta’ şi: ‘Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea.’ Voi, dimpotrivă, ziceţi: ‘Dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale: «Ori cu ce te-aş putea ajuta este Corban», adică dat lui Dumnezeu, face bine’; şi nu-l mai lăsaţi să facă nimic pentru tatăl sau pentru mama sa“ (Marcu 7:10-12).

Fariseii dăduseră voie datinilor să înăbușe adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. Greșeala aceasta nu este caracteristică doar evreilor. Biserica a fost și este mereu ispitită să facă același lucru ca evreii. Acesta a fost principalul motiv al Reformei. Biserica medievală sufocase Cuvântul lui Dumnezeu sub povara unor tradiții nebiblice.  Procedând la fel cum a procedat Domnul Isus cu evreii, reformatorii au lepădat ,,datinile tradiției“ și au reîntronat Cuvântul lui Dumnezeu ca autoritate supremă a Bisericii (Sola Scriptura). Parafrazându-i pe primii creștini, putem spune că reformatorii au preluat deviza lor:

,,Petru şi apostolii ceilalţi, drept răspuns, i-au zis: „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni!“ (Fapte 5:29).

(din comentariul Evangheliei lui Marcu aici)Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: