Citind Biblia – Elisei și multidimensiunile lumii lui Dumnezeu – 2 Regi 6

Limitele vieții noastre sunt la Dumnezeu, nu la noi! Prea adesea ne măsurăm cu ceea ce putem noi, nu cu ceea ce poate face El. O ilustrație adecvată este viața lui Elisei din 2 Regi capitolul 6. Iată-l pe Elisei, un om în carne și oase ca noi ..

1. Făcând imposibilul (1–7).

Fiii prorocilor au zis lui Elisei: „Iată că locul unde locuim noi cu tine este prea strâmt pentru noi. Haidem până la Iordan ca să luăm de acolo fiecare câte o bârnă şi să ne facem acolo un loc de locuit.” Elisei a răspuns: „Duceţi-vă!” 

Şi unul din ei a zis: „Fii bun şi vino cu slujitorii tăi.” El a răspuns: „Voi merge!” 

A plecat deci cu ei. Ajungând la Iordan, au tăiat lemne. Şi, pe când tăia unul din ei o bârnă, a căzut fierul de la secure în apă. El a strigat: „Ah, domnul meu, era împrumutat!” Omul lui Dumnezeu a zis: „Unde a căzut?” Şi i-a arătat locul. Atunci, Elisei a tăiat o bucată de lemn, a aruncat-o în locul acela, şi fierul de la secure a plutit pe apă. Apoi a zis: „Ridică-l!” Şi a întins mâna şi l-a luat.

Minunea aceasta poate fi numită ,,un supranatural transfer de masă“. Fierul n-a ieșit la suprafață decât atunci când lemnul s-a dus la fund!

Tot ce avem este ,,împrumutat“, adică încredințat de Dumnezeu până ce ne terminămlucrarea (Ioan 3:27). Îți poți pierde ,,ascuțimea“ și ,,tăria“ chiar și atunci când ești în lucrarea lui Dumnezeu. Nu nega, ci recunoaște! Nu te face că lucrezi când ai în mână doar o coadă de topor. Roagă-te Domnului să te ajute și El va face imposibilul dacă îți pui încrederea în El.

2. Cunoscând ceea ce este de necunoscut (8–12).

,,Împăratul Siriei era în război cu Israel. Şi, într-un sfat pe care l-a ţinut cu slujitorii săi, a zis: „Tabăra mea va fi în cutare loc.” Dar omul lui Dumnezeu a trimis să spună împăratului lui Israel: „Fereşte-te să treci pe lângă locul acela, căci acolo sunt ascunşi sirienii.” Şi împăratul lui Israel a trimis nişte oameni să stea la pândă spre locul pe care i-l spusese şi despre care îl înştiinţase omul lui Dumnezeu.

Aceasta s-a întâmplat nu o dată, nici de două ori. 

Împăratului Siriei i s-a tulburat inima. A chemat pe slujitorii săi şi le-a zis: „Nu voiţi să-mi spuneţi care din noi este pentru împăratul lui Israel?” Unul din slujitorii săi a răspuns: „Nimeni, împărate, domnul meu, dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rosteşti în odaia ta de culcare.”

Israelul a scăpat de atacurile surpriză pentru că Elisei auzea ceea ce se vorbea la foarte mare distanță. Să fi fost ,,telepatie“? Nu știm, dar știm că există ,,teologie“, iar cel care studiază atent Cuvântul lui Dumnezeu nu va mai fi surprins de atacurile și tactica celui rău: ,, … ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câştig de la noi, căci nu suntem în neştiinţă despre planurile lui“ (2 Corinteni 2:11)

3. Văzând ceea ce este invizibil (13–17).

,,Şi împăratul a zis: „Duceţi-vă şi vedeţi unde este, ca să trimit să-l prindă.” Au venit şi i-au spus: „Iată că este la Dotan.” A trimis acolo cai, care şi o oaste puternică. Au ajuns noaptea şi au înconjurat cetatea. Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis-de-dimineaţă şi a ieşit. Şi iată că o oaste înconjura cetatea cu cai şi care. Şi slujitorul a zis omului lui Dumnezeu: „Ah, domnul meu, cum vom face?”El a răspuns: „Nu te teme, căci mai mulţi sunt cei cu noi decât cei cu ei.” Elisei s-a rugat şi a zis: „Doamne, deschide-i ochii să vadă.” Şi Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai şi de care de foc împrejurul lui Elisei.

Elisei vedea carele de foc care l-au luat la cer pe Ilie, confirmând astfel că era urmașul marelui profet. Ghehazi ne ilustrează pe noi, cei care ne temem mereu pentru că umblăm ,,prin vedere“, nu ,,prin credință“. Dacă Dumnezeu, cu toată oștirea Lui, este pentru noi, cine ne va putea sta împotrivă?

4. Biruind ceea ce este de nebiruit (18–23).

,,Sirienii s-au pogorât la Elisei. El a făcut atunci următoarea rugăciune către Domnul: „Loveşte, rogu-Te, pe poporul acesta cu orbire.” Şi Domnul i-a lovit cu orbire, după cuvântul lui Elisei. Elisei le-a zis: „Nu este aceasta calea şi nu este aceasta cetatea; veniţi după mine, şi vă voi duce la omul pe care-l căutaţi.” Şi i-a dus la Samaria. Când au intrat în Samaria, Elisei a zis: „Doamne, deschide ochii oamenilor acestora să vadă!” Şi Domnul le-a deschis ochii şi au văzut că erau în mijlocul Samariei. 

Împăratul lui Israel, văzându-i, a zis lui Elisei: „Să-i măcelăresc, să-i măcelăresc, părinte?” „Să nu-i măcelăreşti”, a răspuns Elisei. „Obişnuieşti tu oare să măcelăreşti pe aceia pe care îi iei prinşi cu sabia şi cu arcul tău? Dă-le pâine şi apă, ca să mănânce şi să bea, apoi să se ducă la stăpânul lor.” Împăratul lui Israel le-a dat un prânz mare şi ei au mâncat şi au băut, apoi le-a dat drumul şi au plecat la stăpânul lor. Şi oştile sirienilor nu s-au mai întors pe ţinutul lui Israel.

Dându-și seama că toată puterea evreilor stă în Elisei, nu în armata lor, regele Siriei și-a trimis trupele speciale să-l prindă. În loc să fie așa, Elisei a prins trupele speciale. A făcut-o fără violență, doar prin rugăciune și blândeșe. (Rom. 12:19–21; 2 Cor. 10:3–6). A fost vorba despre iluzii optice? Nu știm. Ceea ce știm însă este că, în Orient, a sta la masă cu cineva este echivalent cu a încheia un tratat de pace, așa că armatele siriene s-au retras și n-au mai atacat pe Israel.

Wiersbe, Warren W. (1993-07-14). With The Word Bible Commentary: The Chapter-by-Chapter Bible Handbook (Kindle Location 4895). Thomas Nelson. Kindle Edition.

 

Pentru cei care vreți să parcurgeți comentariul la acest capitol, puteți să-l citiți aici.

 Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: