Când măștile cad sau ,,Et maintenant? Que vais-je faire?“

Știu, este titlul unei melodii celebre interpretate de Gilbert Becaud. (,,Și acum? Ce pot să fac?“). Astăzi însă este întrebarea pe care ne-o punem noi și și-o pun toți creștinii din America. Cât despre mine, după șocul de ieri, încerc să decantez câteva opinii și alternative posibile …

Materialul care urmează nu trebuie citit ,,în fugă“. Faceți-vă timp și stați comod ca să citiți niște lucruri nu tocmai comode. Vă ofer trei puncte de vedere asupra evenimentului de vineri, când Curtea Supremă a Americi a legiferat căsătorie ,,indiferent de sex“.

Vă ofer punctul meu de vedere, punctul de vedere al unui ateu ironic și punctul de vedere al unui creștin american.

Iată punctul meu de vedere:

1. Nouă, omenilor, ne este greu să ne detașăm de istorie și să ,,citim“ mișcările ei mari în care suntem cuprinși. De aceea, cred că efectul deciziei Curții Supreme americane nu ne va fi cunoscut decât, cum zice Biblia, ,,în scurgerea vremurilor“ (Is. 2:2).

2. Cu toate acestea, sunt ispitit să-l cred pe Solomon și să spun că istoria se desfășoară în cercuri (Ecl. 1:9-11). Sunt oameni care spun că acum, spre finalul istoriei, înainte ca Biserica să fie luată de pe pământ (da, iar chestia aceea cu Răpirea!), lumea se reașează în circumstanțele pe care le-a avut la nașterea Bisericii.  Este semn că ,,lumea“ a respins oferta lui Dumnezeu prin Biserică. Asta ar însemna că politic, religios și social, lumea va trebui să revină la ceea ce a fost Imperiul Roman în primul secol al erei creștine. Biserica reprezintă ,,ambasada lui Dumnezeu“ în lumea stăpânită de cel rău (2 Cor. 5:20). Ea oferă pacea cu Dumnezeu. Când mesajul ei este refuzat, Dumnezeu Își va chema ambasadorii acasă și va începe … prăpădul înfruntării finale.

3. Până în vremea retragerii din slujbă însă, Biserica și creștinii care fac parte din ea trebuie să fie ceea ce au fost destinați să fie: mesageri ai harului mântuitor. Prin mărturia noastră iubitoare, pe unii ,,îi vom putea smulge din foc, urând însă până și cămașa pătată de sânge“:

,,Căutaţi să mântuiţi pe unii, smulgându-i din foc; de alţii iarăşi fie-vă milă cu frică, urând până şi cămaşa mânjită de carne“ (Iuda 1:23).

Este posibil! S-a întâmplat și se va mai întâmpla. S-a petrecut în Corint și se poate repeta oriunde oamenii îl mărturisesc pe Dumnezeu:

,,Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţiinici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru“ (1 Cor. 6:11).

4. Fiți cu ochii ațintiți la ceea ce va face Dumnezeu cu America. Majoritatea americanilor cred în ,,excepționalismul american“, adică într-un plan providențial pentru care Dumnezeu a păstrat acest continent ca să joace un rol deosebit în istoria lumii. Dacă acest lucru este adevărat, Dumnezeu va trebui să-și facă public punctul de vedere. El poate să pedepsească America, la fel cum a făcut-o cu Israelul, atunci când acesta și-a părăsit destinul mesianic. Mi-e tare teamă de lucrul acesta …

O scurtă lecție de istorie: La formarea Americii, pe acest continent au ajuns trei șuvoaie distincte de oameni: căutătorii de aur și de plăceri, creștinii persecutați în căutarea unui loc în care să poată să-și practice liber credința și ,,iluminații“ din nobilimea engleză (mai târziu franceză), care au visat să pună bazele unei ,,lumi noi“ cu o ordine socială imposibil de implementat atunci pe ,,vechiul continent“.

Pentru multă vreme, iluminiștii au condus America peste un popor majoritar creștin și au ținut să-i respecte valorile, chiar dacă nu i le împărtășea. ,,Novus ordo seclorum“ (English pronunciation: /ˈnoʊvəs ˈɔrdoʊ sɛˈklɔərəm/) Latin for “New order of the ages”) a fost confundat cu o țară ,,iudeo-creștină“. Populația majoritar creștină a dăruit un statut privilegiat Bisericii și creștinilor. Cele trei șuvoaie au continuat însă să evolueze în paralel, fără să se amestece unul cu altul, căutătorii de plăceri în lumea cabareturilor, creștinii în lumea bisericilor, iar ,,iluminații“ în lumea lojelor masonice secrete.

Cum de a pierdut America majoritatea creștină ? Există un răspuns întreit:

Imigrația recentă nu a mai adus însă în America valuri de creștini persecutați, ci valuri de săraci în căutarea bogăției. Asistăm la o emigrare economică, nu ideologică. Încurajarea veniri acestor oameni în America, ca și ușurința cu care Europa primește aproape resemnată valurile de africani și asiatici), nu poate fi explicată decât cu programul NOM al elitelor internaționale. Ei vor să distrugă unitatea statului național și, în haosul inevitabil anticiat, să ofere mecanismele lor ,,internaționale“ și ,,mondiale“ ca singurele în stare să rezolve astfel de probleme conflictuale.

Copiii creștinilor au fost ,,re-educați“ în școlile americane. Elitele masonice au treierat cadrele didactice, promovându-i doar pe aceia care, în numele libertății academice“ au predat artele liberale și secularismul social. Majoritatea  copiilor de credincșioși au fost supuși la un tir neîntrerup și mulți au căzut victime. La începuturile Americii, creștinii îndrăgostiți de Biblie erau o majoritate comodă. Anabaptiști, baptiști, menoniți, hutteriți și metodiștii convertiți în urma valurilor de treziri spirituale alcătuiau majoritatea comunităților din teritorii. Cu timpul au venit catolicii, (de care fugiseră cei persecutați în Europa) care au o doctrină liberală despre Biblie și cred mai mult în autoritatea papală și în tradiția bisericească. Din totalul ,,creștinilor“ americani, s-a ajunsastfel ca doar 30% să fie taașați de autoritatea Bibliei, motiv entru care au și fost porecliți ,,evanghelici“.

Elitele și-au îngroșat numărul adepților prin cooptarea americanilor în lojele masonice. Se spune, pentru că în domeniul acesta nu se publică nimic, că în unul din doisprezece americani aparține într-o formă sau alta la loge masonice. Acum 15 ani, 25% din păstorii Southern Baptist erau membrii în loje masonice. Ele propovăduiesc un indiferentism religios, socotind orice atașament denominațional drept un ,,provincialism egoist“ care trebuie depășit în favoarea spiritului american de toleranță și acceptare.

Însemne masonice sunt puse ,,la vedere“ marcând la intrarea în fiecare oraș lojele care le stau la dispoziție ,,masonilor vizitatori“.

 

 

Raportul de forțe s-a schimbat și ,,iluminiștii“ (copii ai Franței seculare) au socotit că a venit vremea să respingă public valorile iudeo-creștine. Măștile lor au căzut astăzi și americanii sunt șocați de ceea ce descoperă în spatele lor. Novus Ordo Secclorum se transformă sub ochii noștri în Noua Ordine Mondială (NOM). Iluminiștii care au de-creștinat Franța, dorec să scoată acum religiile din toată lumea, oferind în schimb oamenilor o ,,democrație superioară teocrației“ sau, după practica Imperiului Roman, un ,,Panteon“ al sicretismului religios mondial. Roma a fost mama tuturor abuzurilor, iar Pompeiul, până a fost pedepsit de Dumnezeu sub cenușa vulcanului Vezuviu, a rămas mărturie a abuzurilor sexuale de tot felul.

Decizia Curții Supreme americane este doar unul din pașii mici făcuți spre această NOM. După ce a anihilat două din instituțiile ordinii divine, statul înghițit în conglomeratul NOM și Biserica măcinată de liberalism, Satan s-a aruncat asupra celei de a treia, familia, singura rămășiță a societății umane de dinaintea căderii din Eden. Distrugătorul continuă să distrugă, dar ,,taina fărădelegii“ nu poate lucra decât în limitele și după calendarul stabilit de Dumnezeu:

,,Nu vă aduceţi aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Şi acum ştiţi bine ce-l opreşte ca să nu se descopere decât la vremea lui. 

Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum să fie luat din drumul ei. 

Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună: pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi“ (2 Tesaloniceni 2:5-12).

++++++

Punctul de vedere al ateului american ironic (aici).

Patru feluri în care nimic nu se va schimba

1) Nimeni nu te va forța să devii homosexual.

2) Păstorii creștini nu vor fi obligați să oficieze căsătoriile homosexualilor.

3) Nu va fi ilegal să fii creștin.

4) Dumnezeu nu va pedepsi America.
Homosexualitatea nu a fost esența păcatului Sodomei. Profetul Ezechiel ne spune care a fost vina lor în cântarul dreptății divine:

,,Pe viaţa Mea, zice Domnul, Dumnezeu, că sora ta Sodoma şi fiicele ei n-au făcut ce aţi făcut voi, tu şi fiicele tale. Iată care a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma: era îngâmfată, trăia în belşug* şi într-o linişte nepăsătoare, ea şi fiicele ei, şi nu sprijinea mâna celui nenorocit şi celui lipsit“ (Ezechiel 16:49).

Patru lucruri care se vor schimba

1) Companiile pentru profit conduse de creștini nu vor mai putea să discrimineze pe bază de orientare sexuală. 

2) Părerile negative ale opiniei publice față de biserici se vor consolida, plasându-vă în tabăra celor care au pierdut războiul cultural pentru sufletul Americii.

3) Veți pierde o parte din privilegiile legale pe care le-ați avut. 

4. Peste cincizeci de ani, creștinii se vor lăuda că ei au produs schimbările de astăzi.

Respirați adânc, fraților. În ciuda celor spuse mai sus, totul va fi bine. Pretindeți că vă încredeți în Dumnezeu și că El le hotărăște pe toate, nu? Mai credeți lucrul acesta? Sau credeți că trebuie să-I săriți voi acum în ajutor? Dacă stăpânirea Lui asupra lumii este dependentă de eforturile și preocuparea voastră, poate că ar fi cazul să vă căutați un Dumnezeu mai puternic. Sau ar fi și mai bine … să vă reconsiderați dacă mai credeți ce spuneți că credeți …

+++++

Punctul de vedere al unui creștin american (aici):

Cinci implicații ale deciziei de la Curtea Supremă

Căsătoria între oameni de același sex este acum legală în toate cele 50 de state ale Uniuni Americane, prin verdictul dat de Curtea Supremă în cazul Obergefell v. Hodges. Ce să înțeleagă și ce să facă cei care sunt creștini ?

1. Trebuie să înțelegem că acesta este un ceas întunecat pentru America. Acesta n-a fost un eveniment izolat, picat din senin, ci este rezultatul multor decade de declin cultural. Identitatea țării noastre s-a schimbat de la una iudeo-creștină la una de neo-păgânism.

2. Iluminismul a copleșit Marea Trezire (The Enlightenment has presently overwhelmed the Great Awakening). Am ajuns să îmbrățișăm o viziune despre sexualitate și umanitate care nu are nimic cu adevărul biblic sau cu înțelepciunea tradițională. Secularismul ateu a eliminat idealul religios și, copleșit de o vagă noțiune de ,,egalitate“, a triumfat asupra postulatului că umanitatea, ca și creație divină, este chemată să asculte și să răspundă în fața Creatorului.

3. Adulții au ales să se îngrijească mai degrabă de ei înșiși decât de copiii lor. Căsătoria este o unire prin legământ dintre un bărbat și o femeie. Ea este însă și leagănul în care trebuie să fie protejați și să se dezvolte armonios copiii. Ei au nevoie de un tată și de o mamă. Prin hotărârea Curții Supreme am făcut ca mulți copii să crească în familii nenaturale, iar asta va crea multe suferințe și deformații în dezvoltarea lor.

4. În America, drepturile au fost întronate în defavoarea responsabilităților. Societatea noastră narcisistă, îndrăgostită de sine, și-a legiferat mofturile. Am ajuns să ne pese mai mult de preferințe personale care n-au nici un suport sau precedent constituțional, decât de obligațiile noastre față de Dumnezeu, de familie, de țară și de societate.

5. Biserica a fost marginalizată. Mărturia noastră n-a convins în piața publică a ideilor. Într-o oarecare măsură, vom fi de acum înainte la mila celor care au cu totul altfel de idei decât ale noastre.

Deci, ce trebuie să facem ?

Trebuie să continuăm să facem ceea ce am făcut și până acum. Dumnezeu domnește și acum cum o făcea și înainte de acest verdict al Curții Supreme. Viața noastră nu depinde de domnitorii acestei lumi păcătoase. Curtea noastră Supremă este cu mult mai sus decât cea a Americii.

Trebuie să ne rugăm. Trebuie să-L rugăm pe Dumnezeu să producă o mare trezire spirituală în ciuda acestei decizii juridice și să salveze păcătoși, să ridice standardul de mărturie al Bisericii și să facă lucrări mari în vremea aceasta. Să cerem de la Dumnezeu harul ca adunările și misiunile creștine să biruiască în lupta cu întunerecul.

Trebuie să investim și să ne investim în Biserică. Suntem ambasadori ai cerului, iar adunările noastre sunt oaze ale harului divin. Lumea își are biruințele ei, dar noi nu luptăm pentru supremația în lume, ci pentru salvarea celor prinși în mrejile ei păcătoase.

Mai mult decât toate, trebuie să ne concentrăm asupra propriilor noastre familii și să le facem locuri de invidiat. Bineînțeles că vom milita în continuare pentru schimbarea acestei decizii a Curții Supreme și a efectelor ei distrugătoare, dar cea mai mare putere de convingere nu o vor avea argumentele noastre teoretice, ci viața noastră practică de familie. Înainte de a ne preocupa să scoatem buruienile din grădina altora, trebuie să scoatem buruienile din propria noastră grădină, astfel ca cei din jur să o vadă roditoare și prosperă.

Biserica simte că se clatină. Cultura din jur se prăbușește. Dar Dumnezeul nostru este în continuare pe tron, iar Evanghelia trebuie dusă până la capătul pământului și ,,la orice făptură“.

America este astăzi ca Roma de altădată. Evanghelia a cucerit Roma de atunci și poate cuceri și America de astăzi. Roma de atunci a încercat să stingă flacăra Evangheliei, dar a eșuat lamentabil. Este timpul ca și Biserica de azi să fie la fel de puternică în dragoste și mesaj ca Biserica catacombelor, care a biruit lumea prin sângele Mielului junghiat.Categories: Amintiri, Articole de interes general, Raspunsuri la intrebari, Teologice

4 replies

  1. Diferenta intre Roma si America e faptul ca Roma nu avea Evanghelia, i-a fost adusa. America in schimb s-a cladit cu Evanghelia in mana iar acum se departeaza de orice valori biblice. Dar asa se intampla cand o societate devine pur materialista si toti se duc acolo pentru bani si bunastare(cautatorii de aur contemporani).

  2. Reblogged this on Mircea M M.

  3. Multumim,multumim fr Branzei ,pentru ravna ce o aveti in explicarea evenimentelor si ca ne tineti la curent cu tot ce se intampla in lumea asta ,mai ales in plan spiritual ! Mi a placut articolul de fata si ne rugam mai ales pt.pastorii nostrii asupra carora vor veni mari presiuni! Dl. sa va tina in harul Sau !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: