Satan în Joia Mare

Luca 22

Introducere: Urmărim deobicei drumul Domnului Isus spre Calva și înviere. Astăzi vă propun să nu uităm că, implicat în toate acestea, la lucru era și … Satan. Din umbră sau pe față, el complptează, ispitește, stăpânește, folosește. Un război între două forțe spirituale. Înfruntarea n-a fost niciodată între doi egali. Totuși, Satan este redutabil și ne trebuie lumina lui Dumnezeu ca să-l dăm pe față și să-i facem față. Și în Matei și în Luca, evenimentele din Joia Mare au alcătuit cel mai mare/lung capitol al cărții. În Luca sunt nu mai puțin de 71 de versete. În Matei sunt 75.

I. Satan în Templu – 22:1-6
v. 23 . ,,Satan a intrat în Iuda“, dar cine ne spune că nu era deja și în preoții și cărturarii de la curte ?

II. Satan în camera de sus – 22:7-38
v.31 Satan face mare cernere din care iese și dorința de a fi cel mai mare.

III. Satan în grădină – 22:39-53
v.53 – ceasul dușmanilor și puterea întunerecului

IV. Satan în curtea de judecată – 22:54-71
Tăgăduirea lui Petru este un exemplu de ,,cernere“ , lepădarea lui este o rană din care-l va izbăvi doar Învierea.

Încheiere: Ce frumos e că acest capitol nu se încheie cu biruințele de o clipă ale dușmanul sufletelor noastreci cu lupta viteazei noastre Căpetenii !Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: