Smerenia Domnului Isus

Tocmai am primit un telefon de la fratele Horen Brașov, unul din bărbații distinși și deosebiți pe care-i are Dumnezeu în adunarea fraților Creștini după Evangheli din Los Angeles. Dânsul a ținut să-mi împărtășească două versete despre smerenia Domnului Isus, care s-a manifestat în ascultarea Lui desăvârțită față de Tatăl, așa cum este ea prezentată în Filipeni 2.

Primul verset este dinaintea învierii, când Ioan și Iacov, împreună cu mama lor, i-au cerut demnități deosebite în Împărăția viitoare. Domnul Isus le-a răspuns:

,,Şi El le -a răspuns: ,,Este adevărat că veţi bea paharul Meu, şi veţi fi botezaţi cu botezul cu care am să fiu botezat Eu: dar a şedea la dreapta şi la stînga Mea, nu atîrnă de Mine s’o dau, ci este păstrată pentru aceia pentru cari a fost pregătită de Tatăl Meu“ (Mat. 20:23).

Al doilea verset este din Faptele Apostolilor 10, unde ni se spune că Domnul Isus S-a arătat după înviere numai acelora rânduiți de Tatăl:

,,Dar Dumnezeu L -a înviat a treia zi, şi a îngăduit să Se arate, nu la tot norodul, ci nouă, martorilor aleşi mai dinainte de Dumnezeu, nouă, cari am mîncat şi am băut împreună cu El, după ce a înviat din morţi“ (Fapte 10:40-41).

Domnul Isus este o pildă de smerenie și de ascultare pentru noi toți.Categories: Amintiri, Studiu biblic, Teologice

1 reply

  1. Doamne ai mila zic eu.Prietenul meu ortodoxul subliniaza.”Doamne Isuse ai mila de mine pacatosul.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: