4. Reproșuri de Paște – Magdalena

,,Domnule, dacă L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus, şi mă voi duce să-L iau“ – Ioan 20:15

Un reproș voalat, feminin, lipsit de aroganță și drepturi … Magdalena știe că Domnul Isus a fost pus într-un mormânt care nu-i aparținea, la care nu avea dreptul

,,În locul unde fusese răstignit Isus, era o grădină; şi în grădină era un mormînt nou, în care nu mai fusese pus nimeni.  Din pricină că era ziua Pregătirii Iudeilor, pentrucă mormîntul era aproape, au pus acolo pe Isus“ – Ioan 19:41-42; Isaia 53:9

Magdalena a crezut că îngrijitorul acelei grădini a făcut rânduială și a mutat corpul mortului într-alt loc. Singurul reproș pe care-l face ea este că el a făcut lucrul acesta fără să anunțe pe cineva din cei apropiați celui decedat. Ea nu acceptă că trupul Domnului isus să ajungă aruncat într-o groapă comună și este pregătită să-i dea o înmormântare așa cum i se cuvine.

Puțin știa ea că cel care făcuse rânduială între cei morți nu fusese grădinarul, ci Dumnezeu însuși. Râvnitoare pentru un Chriostos mort, ea a avut răsplata de a se întâlni cu un Christos viu, care i-a curmat plânsul și a transformat-o într-o purtătoare de Evanghelie pentru toți ceilalți.

,,Nu mă ţinea“, i -a zis Isus; ,,căci încă nu M’am suit la Tatăl Meu. Ci, du-te la fraţii Mei, şi spune-le că Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru.“  Maria Magdalina s’a dus, şi a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul, şi că i -a spus aceste lucruri“ – Ioan 20:17-18

 

(Din ciclul “Reproșuri de Paște“)Categories: Studiu biblic, Teologice

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: