BPP 4 – Supranaturalul Bibliei

(Articol din seria „Biblia profetică“)

Biblia este mărturia despre Dumnezeul cel viu! El locuiește într-o lume din care noi am „căzut” prin păcatul lui Adam și Eva. Experimentăm acum o existență restrânsă la „deșertăciune și decadență”. Viața noastră de acum este lipsită de contactul binefăcător cu alte sfere de existență. Am fost reduși la dimensiuni stânjenitor de mici și de insuficiente. Nu mai trăim nici măcar cât trăiau patriarhii înainte de potop, nu mai folosim decât o mică parte din celulele creierului și ne este interzis accesul în dimensiunea „telepatică” sau „hipnotică”. Cum observa cu tristețe poetul Costache Ioanid:

„Înainte de a fi ceea ce suntem
Am fost aceea ce vom fi,
Căci moartea nu-i o nimicire,
Ci poarta înspre-o nouă zi!”

Venită înspre noi din limanul unor existențe infinit superioare, Biblia este presărată cu mărturii despre experiențe și realități nefamiliare nouă, proprii mișcării și dimensiunilor divine. Citim aceste pasaje cu uimire, unii sceptici, alții entuziasmați de anticiparea intrării viitoare într-o lume în care vom fi părtași „puterilor veacului viitor”. Pentru unele am inventat o terminologie a noastră, a celor deocamdată neputincioși. Iată câteva dintre ele:

„Semn” – (lit. „omen” aramaică, „semeion”, „teras”, în greacă). Contemporanii Domnului Isus I-au cerut un „semn” care să le dovedească divinitatea Sa. El le-a amintit doar despre „semnul proorocului Iona”, care s-a întors printre cei vii după ce a stat trei zile și trei nopți în pântecele unui pește mare (Matei 12:38-40). O minune este un eveniment inexplicabil în condițiile „normale” experienței noastre actuale. Ea este însă foarte firească în sfera de existență a divinității. Am putea defini minunea și ca o „intersecție” dintre două lumi, o pătrundere temporară a realității dintr-o sferă superioară de existență în lumea noastră de acum și aici. Magii și vrăjitorii Egiptului, care cochetau cu „supranaturalul demonic” au identificat o minune cu exclamația: „Aici este degetul lui Dumnezeu!” (Exod 8:19).

Ținând seama de dimensiunile universului „spațiu—timp” în care ne aflăm, ne putem da seama că orice intervenție a unei realități dintr-un univers cu (restul aici)Categories: Studiu biblic, Teologice

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: