Cine se bucură de roadele tale?

Iată un text și o predică potrivită pentru fiecare din noi.

Israel este o viță necurățită de uscături, el aduce rod pentru sine; după belșugul rodului său și-a înmulțit altarele; după bunătatea pământului său și-au făcut stâlpi frumoși.

Osea 10.1

Vedem că Israel devenise o vie luxuriantă, foarte bogată și prosperă, datorită harului și a favorii lui Dumnezeu, însă dorința lui după a-și plăcea lui însuși nu se micșorase – „el aduce rod pentru sine”. Israel, la fel ca mulți alți credincioși astăzi, era preocupat cu sine și cu a strânge tot mai multe bogății, fără a fi preocupat cu a aduce roade pentru Dumnezeu și cu a-L glorifica pentru tot ceea ce Acesta făcuse pentru el.

„După belșugul rodului său și-a înmulțit altarele.” Cu cât a primit mai multe binecuvântări și mai multe bogății, cu atât și-a zidit mai multe altare. Trebuie să ne întrebăm cu toții cât de des Îi dăm înapoi lui Dumnezeu din binecuvântările pe care ni le-a dat, în loc să le folosim în întregime pentru noi. Din nefericire, de multe ori investim pentru noi înșine și ne strângem bogății, în loc să dăm pentru lucrarea Domnului și să-L slujim cu adevărat. „După bunătatea pământului său și-au făcut stâlpi frumoși.” Cu cât Israel a primit mai multă bogăție, cu atât mai insistent a folosit-o pentru a-și zidi sistemul idolatru, în loc de a zidi pentru Domnul.

Să ne întrebăm ce putem face pentru Domnul astăzi și ce putem să-I dăm din binecuvântările și bogățiile pe care El Însuși ni le-a dăruit. Aceste lucruri diferă de la persoană la persoană, în funcție de cum El ne-a binecuvântat pe fiecare, însă cu siguranță că oricare dintre noi putem dărui și Îl putem sluji, potrivit capacității pe care o avem de la El. Cel mai important lucru este să avem o dorință fierbinte de a-I fi de folos cu tot ceea ce avem de la El.
E. NassourCategories: Articole de interes general, Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: