Cel mai mare bancher american și cea mai mare speranță

Poruncește celor bogați în veacul de acum să nu se îngâmfe și să nu-și pună încrederea în nesiguranța bogățiilor, ci în Dumnezeu, care ne dă toate din belșug, ca să ne bucurăm de ele; să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici.

1 Timotei 6.17,18

John Pierpont Morgan

Antreprenorul american John Pierpont Morgan (1837-1913) a fost considerat cel mai influent bancher al timpului său. El înființase o bancă și dobândise o avere uriașă, în principal prin preluarea și renovarea liniilor de cale ferată degradate. Se știa despre el că refuza orice fel de afacere speculativă.

Când Morgan a murit, pe 31 martie 1913, a lăsat un testament având 37 de articole. Acesta a fost tipărit integral, trei săptămâni mai târziu, în „New York Times”. Cel mai important dintre ele este articolul 1, în care scrisese: „Îmi predau sufletul în mâinile Mântuitorului meu, cu deplina siguranță că Acela care m-a mântuit și m-a spălat în sângele Său prețios mă va prezenta fără pată în fața tronului Tatălui meu ceresc. Și îi rog insistent pe copiii mei să țină și să apere, în toate situațiile și cu orice preț, învățătura divină că există ispășire deplină pentru păcat prin sângele și jertfa lui Isus Hristos și numai prin acestea”.

Morgan își pusese speranța nu „în nesiguranța bogățiilor”, ci în Dumnezeu și în moartea de ispășire a Fiului Său.

„Nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care l-ați moștenit de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos” (1 Petru 1.18,19).Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: