J. N. Darby – Judecata în Christos

Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup. – Corinteni 5.10

Pavel nu are niciun fel de ezitare sau de teamă cu privire la sine însuși sau la cei credincioși atunci când spune: „toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos“ (2 Corinteni 5.10). Credința realizează această arătare înaintea lui Dumnezeu ca pe un lucru prezent, iar aceasta este cel mai sănătos lucru pentru suflet. Acest fapt lucrează asupra conștiinței și este cel mai necesar lucru în mersul nostru zilnic cu Dumnezeu și înaintea oamenilor.

Având mântuirea în Hristos și fiind văzut în El ca îndreptățit, prin urmare având pacea conștiinței și odihna inimii, nu mi-e teamă să mă judec pe mine însumi. Și mă judec în lumina care face ca toate lucrurile să fie arătate. Noi deja am înviat împreună cu El și urmează să fim arătați împreună cu El în slavă. Aș mai putea eu îngădui vreun lucru rău sau vreo deșertăciune care să ia locul lui Hristos?

Privește o clipă la toate căile tale începând din tinerețe (cu siguranță nu le-ai putea suporta, dacă n-ai avea deja o pace statornicită); privește la ele, la toate, și urmărește-le în lumina Cuvântului lui Dumnezeu și a Duhului! Privește la păcatele tale de dinainte și de după întoarcerea la Dumnezeu! Cât de multe sunt! Prin această priveliște, umilit de Duhul, dobândesc o creștere deosebită în binecuvântare. Revăd nebunia faptelor mele și îndelunga răbdare a Dumnezeului meu. Îl văd pe El păzindu-mă într-o situație, învățându-mă în alta, ridicându-mă când eram gata să cad și mângâindu-mă când nu așteptam decât pedeapsa. Și, văzând toate acestea, Îl ador și Îl laud cu atât mai mult.

Iar dacă așa se întâmplă când privesc în urmă acum, cu cât mai mult va fi așa în clipa când voi ajunge în slavă și-mi voi vedea atunci, împreună cu El, întreaga viață! Atunci Îl voi cunoaște și Îl voi vedea pe El și voi urmări cu privirea toate căile Sale în plinătatea luminii care acum, în măsura în care o am, arată deosebirea infinită dintre mine și El. Și, desigur, pe măsură ce îmi judec toate căile în prezența Sa, voi fi condus spre adorare și laudă. J. N. DarbyCategories: Articole de interes general

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: