Purtătorul de poveri

Isaia 46:3-5

“Ascultaţi-Mă, casa lui Iacov și toată rămășiţa casei lui Israel, voi, pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră: până la bătrâneţea voastră Eu voi fi Același, până la cărunteţele voastre vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc.
Cu cine Mă veţi pune alături, ca să Mă asemănaţi? Cu cine Mă veţi asemăna și Mă veţi potrivi?”

Un text bun pentru început de an. Ce observăm în el?

I. Dumnezeu nu le lasă evreilor nici un loc de laudă sau de cârtire. De la obârșia lor până în prezentul lor și până la finalul istoriei lor, Cel care le-a purtat povara este Dumnezeu. Dumnezeu și numai Dumnezeu. Dumnezeu și întotdeauna Dumnezeu. Fără El n-ar existat niciodată și fără El li s-ar fi pierdut urma de mult.

II. Dumnezeu nu se declară nici obosit și nici dornic să nu le mai poarte povara. Deși putea, El n-a trimis un arhanghel sau o ceată de îngeri ca să ducă povara poporului Său. El însuși s-a îngrijit de ei. El le-a purtat, le poartă și le va purta până la capăt povara.

III. Dumnezeu subliniază privilegiul pe care lu l-a făcut copiilor Săi. “Cu cine Mă veţi pune alături, ca să Mă asemănaţi? Cu cine Mă veţi asemăna și Mă veţi potrivi?”

Cine altul ar fi putut purta povara lor ca El? Cine le-ar fi purtat de grijă mai bine ca El? Care popor a avut vreodată un Dumnezeu ca Dumnezeul lor?

Dacă te socotești un copil al Lui, textul acesta este și pentru tine. Dacă ai primit înfierea prin credința în jertfa salvatoare a Fiului Său, textul acesta este valabil și pentru tine. Dumnezeu ți se adresează aici și ție.

“Binecuvântat să fie Domnul, care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu, mântuirea noastră! (Psalmul 68:19).

“Și aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuși îngrijește de voi” (1 Petru 5:7).Categories: Articole de interes general, Studiu biblic

Tags:

1 reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: