Știi cât de bogat ești?

Dumnezeul meu vă va împlini orice trebuință, potrivit bogățiilor Sale, în glorie, în Hristos Isus.Filipeni 4.19

Copii ai lui Dumnezeu fiind, câteodată suntem descurajați și credem că ne lipsesc multe dintre bucuriile pe care cei necredincioși le experimentează. În astfel de momente, umblarea noastră nu este caracterizată de atracția către Hristos, iar ochii noștri rătăcesc și privesc la această lume cu dorința de a ne bucura de atitudinea ei lipsită de griji. Totuși ar trebui să ne întrebăm dacă Dumnezeu ne-a chemat la o viață de reguli stricte și de privațiuni sau dacă mai degrabă ar trebui să fim plini de bucurie, fiindcă am fost eliberați (Ioan 8.36).

Energia și mulțumirea pe care apostolul Pavel le avea nu se datorau bogățiilor sale pământești, nici savurării plăcerilor acestei lumi (Filipeni 4.1), ci se întemeiau pe afecțiunile sale pentru Hristos și pe cunoașterea faptului că bogățiile lui Dumnezeu erau tot ceea ce el avea nevoie. Nu facem altceva decât să ne înșelăm pe noi înșine atunci când credem că există o satisfacție reală în ceea ce lumea aceasta poate oferi.

Epistola către Efeseni menționează cuvântul „bogății“ de cinci ori și este demn de remarcat că, în fiecare caz, noi, cei credincioși, suntem puși în legătură cu aceste bogății. Duhul Sfânt vorbește despre bogățiile harului lui Dumnezeu (Efeseni 1.7; 2.7), despre bogățiile slavei lui Dumnezeu (1.18; 3.16) și despre bogățiile de nepătruns ale lui Hristos (3.8). Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru bogățiile harului Său, prin care ne-a dăruit răscumpărarea prin sângele lui Hristos! Prin bogățiile gloriei Sale Îl avem pe Hristos trăind în inima noastră (3.17). Câtă bucurie ar trebui să ne ofere acest lucru! Să trăim cu toții în puterea acestui mare adevăr și, la fel ca Moise, să socotim ocara lui Hristos o mai mare bogăție decât tot ceea ce ne-ar putea oferi această lume (Evrei 11.26)! Energia noastră ar trebui să fie cheltuită pentru savurarea bogățiilor de nepătruns ale lui Hristos, singurele care pot aduce adevărata bucurie. „Ca să vă dea, după bogățiile gloriei Sale, să fiți întăriți cu putere, prin Duhul Său, în omul dinăuntru“ (Efeseni 3.16).

E. ClermontCategories: Articole de interes general, Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: