Ai un avocat bun?

Copilașii mei, acestea vi le scriu, ca să nu păcătuiți; și, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel drept.

1 Ioan 2.1

Dacă L-am întristat pe Duhul Sfânt și mi-am murdărit picioarele, nu mai sunt într-o stare potrivită pentru a mă bucura de părtășia cu Dumnezeu. M-a părăsit atunci harul? Nu! Duhul lui Dumnezeu folosește Cuvântul și îl aplică inimii și cugetului meu și, în felul acesta, mă smerește. Întâi realizez gravitatea păcatului, că l-am comis nu numai împotriva sfințeniei lui Dumnezeu, ci și împotriva dragostei care m-a mântuit. Mi-am găsit plăcerea în lucruri care au pricinuit suferința lui Hristos pe cruce! Ar fi trebuit să simt păcatul așa cum l-a simțit El, dar eu mi-am găsit plăcerea în el și am făcut un lucru pentru care Hristos a trebuit să ardă, ca să spunem așa (vedeți Numeri 19)!

Păcatul nu mai îmi este imputat, desigur, dar tocmai acest lucru face ca păcatul să fie mai urâcios pentru inima și pentru cugetul meu. Nu eu mă duc la Avocat să-L rog să intervină pentru mine, ci El Se duce ca Avocat la Tatăl pentru mine, imediat după ce am păcătuit.

Înainte de căderea lui Petru, Domnul Isus i-a spus: „M-am rugat pentru tine”, căci totdeauna harul ne-o ia înainte. Isus vede ce dorește Satan și câteodată îngăduie să fim cernuți de el, dar îngrijește de noi ca să nu cădem în deznădejde. Petru a plâns cu amar nu când a privit el la Isus, ci când Isus a privit la el.

Dragostea lui Hristos întotdeauna precedă dragostea celor ai Săi. Ea ne însoțește, merge înaintea noastră în greutățile noastre și ne poartă prin aceste greutăți. În timp ce ne lasă în mâinile lui Satan, ca noi să învățăm în mod experimental cine suntem, El este întotdeauna lângă noi și știe cum să ne păzească de șiretlicurile vrăjmașului. Aici vedem bunătatea perfectă și harul Celui care ne iubește nu numai când inimile noastre sunt îndreptate spre El, ci și atunci când El trebuie să corecteze lucruri nepotrivite din caracterul și din purtarea noastră, ca să putem fi pe deplin binecuvântați, potrivit planurilor lui Dumnezeu.

J. N. DarbyCategories: Articole de interes general, Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: