J. N. Darby – Preotul și Avocatul nostru

Având deci un Mare Preot însemnat … Avem un Avocat la Tatăl.

Evrei 4.14; 1 Ioan 2.1

Dacă lucrarea de mântuire este îndeplinită în mod perfect, de ce este El încă Preot la tronul de har? Slujba Lui actuală de preot nu este pentru îndreptățirea noastră; lucrarea pentru îndreptățirea noastră a fost împlinită în mod deplin la cruce. „El, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu” (Evrei 10.12). Așezarea Lui acolo este dovada că El nu mai are nimic de făcut pentru îndreptățirea celor ai Săi; acum El așteaptă „până ce vrăjmașii Săi vor fi făcuți așternut al picioarelor Sale”.

Dar, pentru ca noi să ne bucurăm de aceste privilegii, El lucrează într-un alt fel, anume ca Preot. Prin lucrarea în noi a Duhului lui Hristos, vedem multe lucruri în ființa noastră care sunt contrare voii Lui, multe lucruri care ar stânjeni părtășia cu Dumnezeu. Și aici intervine slujba prezentă a lui Hristos, ca Preot. Avem nevoie de preoția Lui pentru a fi menținuți în comuniunea cu Dumnezeu.

De asemenea, avem nevoie de slujirea Lui de Avocat pentru păcatele pe care, din nefericire, le putem comite. Dacă păcătuim, se întrerupe comuniunea? Desigur! Dar dragostea lui Dumnezeu nu este întreruptă, de aceea nici încrederea mea în această dragoste nu trebuie să fie întreruptă, deși comuniunea se întrerupe deseori. Dumnezeu nu poate avea comuniune în niciun fel cu păcatul, nici cu cel mai neînsemnat gând greșit, de aceea, când un astfel de gând ne preocupă mintea, nu putem avea comuniune cu El. Atunci, care este scăparea? Răspunsul îl găsim în 1 Ioan 2.1: „Copilașii mei, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți; dar, dacă cineva a păcătuit, avem un Avocat la Tatăl, pe Isus Hristos cel Drept”. Aici El nu este prezentat ca Preot înaintea lui Dumnezeu, ci ca Avocat la Tatăl. Prin păcat, comuniunea cu Tatăl a fost întreruptă. Lucrarea Sa de Avocat, care ne restabilește în comuniune, este întemeiată pe două lucruri: 1. El, Cel Drept, Se află în prezența lui Dumnezeu și 2. El a făcut ispășire pentru noi. Avem părtășie cu Tatăl și cu Fiul, dar o putem pierde prin păcat. Atunci intervine avocatura lui Hristos, iar Duhul lui Dumnezeu lucrează pentru a ne restabili, pentru a ne aduce înapoi la părtășia cu Tatăl și cu Fiul.

J. N. DarbyCategories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: