Adevăruri care trebuie cunoscute

Înviorează-mă, Doamne, după bunătatea Ta! Întreg cuvântul Tău este adevăr.Cuvântul Tău este adevărul.Psalmul 119.159,160; Ioan 17.17

Viața este scurtă:

“Și nu știți ce va fi ziua de mâine! Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată pentru puțin și apoi dispare” (Iacov 4.14).

Moartea este un lucru sigur:

“Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata” (Evrei 9.27).

Temelia răului este păcatul:

“Printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, căci toți au păcătuit …” (Romani 5.12).

Hristos este singurul Mijlocitor al mântuirii:

“Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică” (Ioan 3.16);

“V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi” (1 Corinteni 15.3,4).

Prin credință căpătăm mântuirea:

“Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit!” (Fapte 16.31).Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: