„În mânie, adu-ți aminte de milă”

„Pedepsește-mă, Doamne, dar cu măsură, și nu în mânia Ta, ca să nu mă nimicești” (Ieremia 10:24)

Vedem că preocuparea principală a lui Habacuc în rugăciune n-a fost ca Dumnezeu să-și oprească planurile, ci să faciliteze în Iuda o trezire spirituală. Marea teamă a profetului a fost ca Iuda să nu fie copleșit și de aceea se roagă: „Păstrează-Ți, Doamne, mărturia în mijlocul nostru – ține-o vie – n-o lăsa să fie nimicită”.

Cuvântul ebraic „reînvie” poartă în el imaginea unui Dumnezeu care se apleacă spre jăraticul unui foc care se stinge și suflă peste el până dă în flăcări.

Ce rugăciune potrivită este aceasta pentru Biserica noastră de astăzi! Dacă și noi, ca Habacuc, am face din numele și gloria lui Dumnezeu, nu din evenimentele lumii, motivul principal al rugăciunilor noastre, ne-am apropia mai mult de modelul biblic de rugăciune și I-am vedea mult mai repede gloria revelată.

Înainte de a pune deoparte marea rugăciune a lui Habacuc, ca să examinăm secțiunea finală a acestui capitol, să petrecem câteva momente examinând afirmația finală din rugăciunea lui: „în mânia Ta adu-ți aminte de îndurările Tale” (Habacuc 3:2).

Marele comentator Matthew Henry comentează astfel această expresie: „Habacuc nu zice „adu-ți aminte de meritul nostru”, ci „Doamne, adu-ți aminte de mila Ta”. Profetul folosește o metodă care pare să fie o caracteristică a rugăciunilor multor sfinți din Vechiul Testament, și anume să-i amintească lui Dumnezeu de propria Sa natură.

Aceasta nu era o tehnică, ci ea demonstrează o înțelegere adâncă și profundă a naturii adevăratei rugăciuni. Rugăciunilor moderne le lipsesc adâncimea și înțelegerea pe care le vedem ilustrate în viețile profeților de demult.

Când Biserica se va întoarce la rugăciune cu putere, atunci ea va obține rezultate pline de putere.

Tată ceresc și plin de har și dragoste, suflă peste cărbunii stinși ai Bisericii Tale de astăzi – inclusiv peste mine – până când din cenușă se va ridica o nouă flacără vie. Mă rog în numele prețios al lui Cristos. Amin.Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: