„Frați“ sau „păzitori de vite“? – de răspândit pretutindeni

Am auzit-o de la Doru Aninoiu, colegul și prietenul meu din Sacramento. A auzit-o și el de la un păstor american mai în vârstă și mai de mult. Mi-a plăcut. Sunt convins că este adevărată și vrednică de răspândit pretutindeni. Cui i se potrivește căciula, s-o poarte:

„S-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram şi păzitorii vitelor lui Lot. Canaaniţii şi fereziţii locuiau atunci în ţară. Avram a zis lui Lot: „Te rog, să nu fie ceartă între mine şi tine şi între păzitorii mei şi păzitorii tăi, căci suntem fraţi. (Geneza 13:7-8).

Păzitorii vitelor s-au certat și nu le-a fost greu. Avraam și Lot erau „frați“ și fraților nu li se cade și nu le este nici ușor să se certe.

Așa a rămas până astăzi și în biserici: cei care sunt doar păzitori de vite, se ceartă mereu; cei care s-au ridicat la nivelul „fraților“ știu că nu se cade, nu e frumos și nu se cuvine să se certe pentru că ne pierdem mărturia.

Uitați-vă bine în jur si veți vedea cu cine aveți de-a face.

Am observat un paradox: fiecare păstor are în adunare câțiva oameni care cochetează cu păcatul, câțiva oameni firești dificili, dar au îndelungă răbdare cu ei. Să te ferească Dumnezeu însă să găsească o greșeală la un alt păstor dintr-o altă biserică. Incomparabil mai mică decât păcatele celor din biserica sa, ea este arhisuficientă ca să rupă … părtășia și colaborarea. Celor din biserica lor le dau Cina. Cu colegii pătați, nici nu stau de vorbă!

Vorba lui Solomon: „Și aceasta este o deșertăciune“.Categories: Pentru lucrători, Personale, Studiu biblic

Tags:

1 reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: