CU CRISTOS ÎN PARADIS

Pîinea cea de toate zilele

Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai. Luca 23:43

Misionarul David Miner Stern a căzut pradă amărăciunii cînd Dumnezeu a crezut de cuviinţă s-o ia la El pe fetiţa sa. Se părea că Stern nu va putea depăşi această mare durere, deşi era un bun creştin. Devenise atît de deprimat, că mergea zilnic la cimitir să plîngă pe mormîntul ei. Cu bastonul în care se sprijinea putea atinge mormanul de pămînt care acoperea sicriul. Într-un fel, aceasta îi dădea o oarecare mîngîiere – ca şi cum în felul acesta putea avea un contact cu ea.

Durerea îi era atît de mare, încît se temea că va trebui să renunţe la lucrarea sa de misionar. Totuşi, Dumnezeu, în bunătatea Sa, i-a adus eliberarea din aceas­tă stare. Într-o zi, în timp ce stătea în cimitir, deodată şi-a dat seama cît de greşit era să-şi concentreze atenţia asupra corpului neînsufleţit al fetiţei. Duhul Sfînt i-a imprimat în minte cele scrise în Luca 23:43, acolo unde Domnul Isus îi spune tîlharului în agonia morţii: „Astăzi vei fi cu Mine în rai”.

A început să repete cuvintele: „cu Cristos în rai”, în timp ce mergea spre casă. Realitatea binecuvîntată că fetiţa lui era cu Isus i-a pătruns adînc în suflet. Şi-a spus: „Ce-aş putea cere mai mult pentru iubita inimii mele decît aceasta?” În mîngîierea acestor gînduri a putut să-şi reia îndatoririle cu bucurie.

În loc să se mai gîndească la fetiţa lui în mormînt, se gîndea la ea văzînd-o în siguranţă, în prezenţa lui Isus.

Eşti rănit pentru că Dumnezeu ţi-a luat pe cineva drag? Adu-ţi aminte adesea că cei care mor în Domnul sunt cu Cristos în paradis.

H.G.B.

A fost cîndva… vor spune cronici sfinte.

Şi n-or mai fi nici lacrimi, nici nevoi.

De cele vechi nu ne-om aduce-aminte,

Căci vom străbate veşnic ceruri noi.

C. Ioanid

Cînd Dumnezeu îţi şterge lacrimile, durerea lasă loc cîntării nemuritoare.Categories: Articole de interes general, Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: