Relaţiile – nimic nu este mai important ca relaţiile

Pe cine altul am eu în cer afară de Tine?
Şi pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine. Psalmul 73:25


Se spune despre unii califi şi sultani că adesea s-ar fi deghizat şi ar fi umblat nerecunoscuţi prin popor, ca să-şi cunoască mai bine oamenii.

Astfel, un calif a vizitat una dintre băile fierbinţi, şi când a văzut un şorţ de sclav agăţat pe perete, şi l-a pus şi a coborât curios o scară care ducea într-o încăpere luminată doar de un foc îndepărtat. „Aha, aici se încălzeşte apa pentru băi!” s-a gândit el, zărind o făptură mică care târa după ea nişte vreascuri pentru foc. Era un copil care putea merge în picioare în încăperea scundă. Califul s-a adresat prietenos copilului, şi acesta i-a povestit întreaga lui viaţă plină de suferinţă.

Califul l-a îndrăgit pe micul sclav şi i-a spus că îşi poate exprima o dorinţă, oricare ar fi ea. Băiatul şi-a ridicat în sus faţa neagră murdară de funingine, pe care se vedea numai albul ochilor, şi s-a uitat recunoscător la străin. Apoi a spus: „Îmi doresc un singur lucru, să nu pleci de la mine, căci este singurul cu care am putut să vorbesc aici jos”.

Aproape ne vine a crede că cel care a scris versetul zilei de azi a fost acest biet sclav tânăr. Şi chiar dacă această istorioară este doar o poveste, e totuşi o imagine foarte frumoasă a adevăratei istorii, aceea că Dumnezeu Însuşi a coborât în mizeria noastră ca să ne salveze. Şi cine a înţeles lucrul acesta ştie că nu există nimic mai înalt decât să aibă comuniune cu acest Dumnezeu iubitor, indiferent în ce împrejurări s-ar putea afla.

Marele nostru Salvator a rămas la fel de puţin ca şi califul aici jos pe pământ, şi de asemenea îi duce pe toţi prietenii Săi în Regatul Său glorios.

Întrebarea la care să se mediteze – Ce-ţi doreşti de la Dumnezeu?
Indicaţie pentru viaţă – Dumnezeu Însuşi înseamnă mai mult decât toată lumea la un loc.Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: