Marius Lucan – ORDINARE DE SLUJITORI ÎN VIA DOMNULUI!

Biserica “Păstorul Cel Bun” – Riverside, California
“Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii!
Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui.” Matei 9:37-38

Nevoia de slujitori în Biserici se acutizează pe fondul multor retrageri din rândul slujitorilor prezenți, dar şi datorită lipsei de râvnă sau interes general, pentru Lucrarea lui Dumnezeu.
Din timp în timp, din loc în loc, se mai ridică însă oameni îndemnați de Duhul Sfânt, care sunt gata să facă această slujbă anevoioasă, dar extraordinar de frumoasă. Biserica recunoaşte chemarea bărbaților dedicați şi organizează ordinarea acestora sau punerea lor deoparte pentru slujire.

Sâmbătă 26 Februarie 2022, Biserica Română “Păstorul Cel Bun”, Riverside – California, a îmbrăcat haine de sărbătoare. Doi slujitori din cadrul Bisericii, frații: Jacob Lăcătuş şi Isac Moise, au fost ordinați ca prezbiteri ai Bisericii. Serviciul de ordinare a fost organizat impecabil de către Biserica locală în colaborare cu Biserica “Agape” din Yorba Linda, California.

Au fost prezenți peste 100 de credincioşi şi prieteni ai Evangheliei din zona Los Angeles şi chiar din România.
Fratele Samuel Lăcătuş împreună cu băieții şi nepoții fraților ordinați, au format un grup de închinare minunat, contribuind semnificativ la zidirea sufletească a tuturor celor prezenți. Spre slava Domnului a cântat şi fratele Ionuț Crăciun membru al grupului Speranța.
La acest eveniment important, şi la actul punerii mâinilor, au participat o parte din comitetul Bisericii “Agape” împreună cu 7 frați păstori: Crinişor Ştefan, Daniel Brânzei, Dan Caraian, Titi Lăcătuş, Vasile Petean, Ben Talpoş şi Marius Gabriel Lucan.

Deşi întreg serviciul divin s-a desfăşurat pe parcursul a 4 ore, timpul a zburat iute dar Cuvântul Domnului a fost sădit adânc în inimile noastre prin Puterea Duhului Sfânt.

Mulțumesc Domnului pentru bucuria Duhului Sfânt, revărsată peste toți cei ce ne-am adunat şi închinat în Numele Domnului Isus!
Părtăşia a continuat cu o agapă frățească într-un loc frumos din apropiere.

Domnul să binecuvinteze noii Săi slujitori, folosindu-I cu Putere pentru zidirea Bisericii Sale, înzestrându-i cu multă înțelepciune, Har şi îndelungă răbdare, în vremurile grele în care trăim! AMIN!Categories: Articole de interes general

1 reply

Trackbacks

  1. Marius Lucan – ORDINARE DE SLUJITORI ÎN VIA DOMNULUI! | Ciprian I. Bârsan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: