Minoritatea majoritară

Isaia 6: „Și chiar a zecea parte de va mai rămâne din locuitori, vor fi nimiciți și ei la rândul lor. Dar, după cum terebintul și stejarul își păstrează butucul din rădăcină, când sunt tăiați, tot așa, o sămânță sfântă se va naște iarăși din poporul acesta”.

Profetului i se spune că Israel va deveni o societate bolnavă și că va sfârși ca o țară pustie, dar va exista o rămășiță care se va ține de Dumnezeu și va fi credincioasă. I se mai spune și că va fi lăsat un copac, de fapt butucul copacului, și din acel butuc va crește un nou copac.

Expresia „sămânța sfântă” se referă, fără îndoială, la venirea lui Mesia, Cel care va răscumpăra pe Israel și va da mântuirea întregii lumi.

Niciodată n-ar trebui să ne îngrijoreze faptul că cei care duc mai departe cauza lui Dumnezeu sunt totdeauna o minoritate. Și în timpul Vechiului Testament și al Noului Testament cei care erau cu adevărat spirituali constituiau o minoritate.

Nu sunt o persoană căreia îi place să creeze panică, dar trebuie să spun că văd o paralelă între zilele lui Isaia și zilele în care trăim noi. În ce stare ne găsim în momentul de față – și lucrurile merg înspre și mai rău. Dar Dumnezeu are o rămășiță în veacul acesta cum a avut în fiecare veac.

Dacă ești un urmaș credincios al lui Isus Cristos, tu faci parte din acea rămășiță. Și Dumnezeu a folosit întotdeauna o rămășiță răscumpărată ca să schimbe lumea. S-ar putea să fim în minoritate în ce privește lumea dar, așa cum spunea cineva: „Un om plus Dumnezeu este în majoritate”. Noi suntem o minoritate cu un statut majoritar! Aleluia!

Tată, sunt mulțumitor că fac parte din rămășița de astăzi, dar sunt și mai mulțumitor că rămășița este parte din Tine. Singur nu sunt nimic, dar cu Tine mă simt majoritar. Și încă ce majoritate! Amin.Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: