ŞUVIŢA A TREIA

Pîinea cea de toate zilele 

Deci, ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Matei 19:6
Chiar de la început, instituţia căsniciei a fost acea legătură hotărîtă de Dumnezeu prin care un bărbat şi o femeie să devină un singur trup atîta timp cît vor trăi (Geneza 2:21-24). Dar, pentru ca aceştia doi să devină un singur trup într-o unitate pe viaţă, Dumnezeu trebuie să fie partea centrală a acestei relaţii. Voia Sa, ajutorul Său şi binecuvîntările Sale sunt esenţiale pentru ca un cămin să devină ceea ce trebuie să fie

Revista „Leadership” a publicat un scurt articol trimis de Catherine Paxton, care ilustrează importanţa de a-L lăsa pe Dumnezeu să domine relaţiile de căsătorie. Ea scrie: „O cosiţă pare să con­ţină numai două şuviţe de păr. Dar este imposibil să creezi o împletitură de păr numai cu două şuviţe. Dacă cele două ar fi puse împreună, atunci s-ar desface imediat. Aici este misterul: Ceea ce pare a fi format numai din doi are nevoie de al treilea. A treia şuviţă, deşi nu imediat evidentă, ţine împletitura strîns ţesută împreună”. Apoi Paxton conclude: „Într-o căsătorie creştină, prezenţa lui Dumnezeu, ca o a treia şuviţă în împletitura părului, ţine soţul şi soţia împreună”.

Intenţionezi să ai o familie? Dacă este aşa, planifică chiar acum să-I dai lui Dumnezeu locul ce I se cuvine în viaţa ta. Recunoaşte-L ca pe Cel ce a instituit căsătoria şi dă-I onoarea ce I se cuvine în noul tău cămin. Cere-I ajutorul Său. Bizuiete pe conducerea Sa. Acceptă-I autoritatea. Dacă vei face aşa, vei descoperi că relaţiile căsătoriei voastre vor fi strîns legate împreună prin puterea celei de-a treia şuviţe nevăzute – puterea prezenţei lui Dumnezeu Însuşi.
D.C.E.


Cînd două inimi dragostea le leagă,
Nu-s forţe să le rupă părtăşia;
Vor rămîne-mpreună o viaţă-ntreagă
Cînd Dumnezeu le fi-va bucuria.

D.J.D.

Într-o căsnicie, numai Dumnezeu poate fi a treia parte care face ca ea să funcţioneze.Categories: Articole de interes general

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: