Fii sincer și recunoașteți slăbiciunile

2 SAMUEL 3:39

“Eu sînt încă slab, măcar că am primit ungerea împărătească; şi oamenii aceştia,… sînt prea puternici pentru mine.”

Ce lecţie în cuvintele acestea! Pe tărîm duhovnicesc, cîţi credincioşi fac zilnic această experienţă în mersul lor cu Dumnezeu: “Eu sînt încă slab”. Da, împrejurările sau oamenii sînt prea tari pentru mine. Această slăbiciune – nu a păcatului, a neascultării sau a firii noastre decăzute – este o parte din planul Său în educarea noastră. Pavel a experimentat-o în sănătatea lui. Atunci el a putut să spună: “Cînd sînt slab, atunci sînt tare”. Da, el putea să spună ca David: “Eu sînt încă slab, deşi am primit ungerea împărătească”.

Şi noi ne simţim neputinţa şi slăbiciunea noastră reală şi putem spune cu toată sinceritatea: “Eu sînt încă slab…” Dar să nu uităm sfîrşitul frazei: “…am primit ungerea împărătească”. Şi din pricina acestei ungeri pe care o recunoaştem, Dumnezeu îşi arată puterea Sa chiar în slăbiciunea noastră!

Această atitudine a credinţei este cu totul diferită de aceea care respinge slăbiciunea şi-şi închipuie că are putere… atunci cînd este vorba de o putere sufletească personala, dar care este în afară de Domnul Hrisios. Noi am primit ungerea împărătească şi această ungere ne introduce în împărăţia Aceluia care a făcut din noi “împăraţi şi preoţi”, “o preoţie împărătească”! Ungerea deci face toată diferenţa; unde este această ungere există şi puterea de a domni peste orice împrejurări, există un adevărat duh de mijlocire. Să nu respingem disciplina slăbiciunii, ci s-o considerăm în lumina dumnezeiască a adevărului ungerii împărăteşti şi să spunem şi noi ca Pavel “căci, cînd sînt slab, atunci sînt tare”. Puterea lui Dumnezeu vrea să Se arate în viaţa noastră prin acest mijloc şi, în faţa împrejurărilor mai tari decît noi. Tatăl din cer Se va descoperi inimii noastre într-o lumină cu totul nouă, făcînd ca “toate lucrurile să lucreze spre binele nostru” din pricina ungerii Sale. “Şi Cel ce ne întăreşte……în Hristos şi care ne-a uns, este

Dumnezeu” (2 Cor. 1:21). “Cît despre voi, ungerea pe care aţi primit-o dela El, rămîne în voi…” (Ioan 2:27). Dar mai ales, să nu uităm pilda Domnului Hristos care “…a fost răstignit în slăbiciune; dar trăieşte prin puterea lui Dumnezeu.” (2 Cor. 13:4).Categories: Articole de interes general, Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: