Bătăușii predestinării

Observ că s-a pornit un crivăț încărcat cu răceală, desconsiderare și chiar batjocură pornit spre comunitatea creștină de imberbii care au „descoperit“ că realitatea vieții de credință este prezentată în Biblie nu doar prin ochii muritorilor ci și din punctul lui Dumnezeu de vedere, adică din afara timpului și a spațiului.

Amețiți de acest curent de înălțime, acești oameni s-au ridicat asemenea unor baloane pline de aer cald și răsuflă amenințător în ceafa celor care cred „altfel“.

„După roadele lor îi veți cunoaște“, spune Biblia. Sunt unii mai plini de spini și mărăcini decât scaieții și cactușii de pe marginea drumului. Ce-i de făcut?

În primul rând trebuie să le atragem atenția că sub pretenția de superioritate, astfel de „învățători“ trăiesc vinovat în firea pământească. De când e lumea, oamenii s-au bătut în firea pământească cu pietre, cu ciomege, cu săbii, cu arme atomice și, vai, iată că și cu doctrine teologice.

Nici atunci când avem dreptate, nu avem dreptul să fim răi! Le doresc acestor tulburători ai liniștii publice, acestor „furioși ai Domnului“, să se întoarcă la smerenia strict necesară celor dovediți plini de Duhul lui Dumnezeu.

Dacă o „doctrină“ te face să fii mândru, orgolios și disprețuitor leapăd-o ca să nu ajungi tu însuți lepădat.

„De unde vin luptele şi certurile între voi? … De aceea zice Scriptura: „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi” … (Iacov 4).

„Dar, dacă aveţi în inima voastră pizmă amară şi un duh de ceartă, să nu vă lăudaţi şi să nu minţiţi împotriva adevărului. 15 Înţelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească[a], drăcească. 16 Căci, acolo unde este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot felul de fapte rele. 17 Înţelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roduri bune, fără părtinire, nefăţarnică. 18 Şi roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace“ (Iacov 3).

Iată-l până și pe unul dintre cei mai mari învățători de Biblie în viață cum se reține să se pronunțe categoric când este vorba despre suveranitatea lui Dumnezeu, predestinare și liberul arbitru. De la el am preluat acel 200% despre care vă spuneam în câteva din postările mele anterioare (aici).Categories: Teologice

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: