Lecțiile tale din furtună

Corabia era acum în mijlocul mării, bătută de valuri,

pentru că vântul era împotrivă.Matei 14.24

Înainte de lăsarea serii, Domnul Isus îi trimisese pe ucenici cu corabia să treacă de cealaltă parte. Acum, aflați în mijlocul mării, vâsleau din răsputeri, având vântul împotrivă. Pe la a patra strajă (de la ora trei la ora șase dimineața), Domnul S-a apropiat de ei umblând pe mare. Aceasta înseamnă că se chinuiseră luptând cu valurile timp de mai multe ore, până în momentul când Domnul Isus a apărut. Sunt câteva lecții pe care le putem învăța de aici cu privire la furtunile care se abat asupra vieților noastre:

1. El este Cel care m-a adus în mijlocul furtunii, așa cum le-a poruncit ucenicilor să urce în corabie și să treacă de partea cealaltă;

2. El Se roagă pentru mine. Domnul S-a suit pe munte, ca să Se roage, după ce îi trimisese pe ucenici. Aceasta este o imagine a mijlocirii pe care El o face acum pentru noi, când trecem prin această lume unde atât de multe furtuni se abat asupra noastră;

3. El va veni la mine. Hristos, umblând pe mare, a arătat că are stăpânire asupra mării, vântului și furtunii și că deține controlul deplin. Ne putem încrede în El. Dacă te afli astăzi în mijlocul unei furtuni, Hristos îți spune: „Eu sunt, nu te teme!“. Iona, profetul răzvrătit, s-a găsit și el în mijlocul unei furtuni (Iona 1.4), însă era acolo din cauza neascultării față de Domnul; ucenicii erau în mijlocul furtunii fiindcă ascultaseră de El. Furtuna poate fi pentru corectarea noastră, precum în cazul lui Iona, sau pentru perfectarea noastră, precum în cazul ucenicilor. Păgânii de pe corabia în care era Iona au strigat cu toții, fiecare la dumnezeul lui (Iona 1.5). Furtuna este aceea care adesea descoperă care este cu adevărat dumnezeul la care oamenii se închină. Ucenicii s-au închinat înaintea Domnului (versetul 33). Să nu uităm: El m-a trimis în furtună; El Se roagă pentru mine; El este cu mine! B. Reynolds



Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: