Jacob and Joseph Timeline

When did Jacob pretend to be Esau in order to steal his birthright blessings? How old was Jacob when he married? During what period did he father twelve children? When was Joseph sold into slavery by his brothers?

When did Jacob and Joseph finally reunite after being separated? How old were Joseph’s sons Manasseh and Ephraim when they were blessed by their grandfather? The answer to these and other questions can be found in the below timeline!

1860
Abraham is 100 (Genesis 17:21, 24, 21:5).
Sarah is 91 years old (Genesis 17:21, 21:5).
Ishmael is 14 years old (Genesis 17:25).

Isaac is born (Genesis 21:1 – 3).Additional Study:Why did God want Isaac sacrificed?Why is Isaac considered a son of laughter?

1820
Isaac is 40 years old.

Isaac marries Rebekah when he is 40 (Genesis 25:20).Additional Study:What is the best age for marriage?Should God choose our mate?

1800
Isaac is 60 years old.

Jacob and Esau, twin boys, are born to Isaac and Rebekah (Genesis 25:24 – 26).Additional Study:Barren women God healed!Humorous quotes about children.

1760
Esau is 40 years old.

Esau marries his first two wives (Genesis 26:34).Additional Study:Did the Old Testament endorse polygamy?How does the Bible define marriage?

1723
Jacob, Esau are 77 years old (Gen. 25:24 – 26).
Isaac is 137 years old.

Jacob pretends to be Esau in order to get Isaac’s firstborn blessing (Genesis 27). Esau’s understandable rage forces him to flee to Haran (Padanaram) to avoid his wrath (Genesis 27:41 – 28:5).

Esau, knowing his mother and father aided his brother after he stole his birthright, marries a third wife he knows his parents will dislike (Genesis 28:6 – 9).

When Jacob arrives in Haran, he meets his mother’s brother named Laban. Upon seeing Rachel, Laban’s youngest daughter, he immediately falls in love and agrees to work seven years in order to marry her (Genesis 29:1 – 20).Additional Study:What does the Bible say about dating?Are arranged marriages wrong?What is the origin of wedding rings?

1716
Jacob is 84 years old.

Jacob is tricked by Laban into marrying Leah, his oldest daughter, instead of Rachel. Laban agrees to allow him, in a week, to marry Rachel as well but he must work another seven years for her (Genesis 29:20 – 30).Additional Study:Do couples need a marriage license?What or who is the bride of Christ?Does God approve of prenuptial agreements?

Când s-a prefăcut Iacov că este Esau pentru a-i fura binecuvântarea de întâi născut? Cât de bătrân era Iacov când s-a căsătorit? În ce perioadă a avut doisprezece copii? Când a fost Iosif vândut ca sclav de către frații săi? Când s-au reunit în cele din urmă Iacov și Iosif după ce au fost despărțiți? Câți ani aveau fiii lui Iosif, Manase și Efraim, când au fost binecuvântați de bunicul lor? Răspunsul la aceste întrebări și la altele poate fi găsit în cronologia de mai jos!

1860

Avraam are 100 de ani (Geneza 17:21, 24, 21:5).
Sara are 91 de ani (Geneza 17:21, 21:5).
Ismael are 14 ani (Geneza 17:25).
Isaac s-a născut (Geneza 21:1 – 3).

1820

Isaac are 40 de ani. Isaac se căsătorește cu Rebeca când are 40 de ani (Geneza 25:20).

1800

Isaac are 60 de ani. Iacov și Esau, băieți gemeni, sunt născuți din Isaac și Rebeca (Geneza 25:24 – 26).

1760

Esau are 40 de ani. Esau se căsătorește cu primele sale două soții (Geneza 26:34).

1723

Iacov, Esau au 77 de ani (Gen. 25:24 – 26). Isaac are 137 de ani. Iacov pretinde a fi Esau pentru a obține binecuvântarea primului născut al lui Isaac (Geneza 27). Furia de înțeles a lui Esau îl obligă să fugă la Haran în Padanaram pentru a evita mânia lui (Geneza 27:41 – 28:5). Esau, știind că mama și tatăl său l-au ajutat pe fratele său după ce i-a furat dreptul din naștere, se căsătorește cu o a treia soție pe care știe că părinții săi nu o vor plăcea (Geneza 28:6 – 9). Când Jacob ajunge în Haran, îl întâlnește pe fratele mamei sale pe nume Laban. După ce a văzut-o pe Rahela, fiica cea mică a lui Laban, el se îndrăgostește imediat și este de acord să lucreze șapte ani pentru a se căsători cu ea (Geneza 29:1 – 20).

1716

Jacob are 84 de ani. Jacob este păcălit de Laban să se căsătorească cu Leah, fiica lui cea mare, în loc de Rachel. Laban este de acord să-i permită, într-o săptămână, să se căsătorească și cu Rahela, dar el trebuie să lucreze încă șapte ani pentru ea (Geneza 29:20 – 30).

1716 – 1709
Jacob are vârste cuprinse între 84 și 91 de ani.

Iacov, în timpul celui de-al doilea timp de șapte ani al lui Laban, produce unsprezece dintre cei doisprezece fii ai săi și singura sa fiică (Geneza 29:32 – 30:25)!

Copiii lui Iacov născuți în acest timp, în ordine cronologică, sunt Ruben, Simeon, Levi și Iuda prin Lea (Geneza 29:32 – 35). Apoi i-a creat pe  Dan  și Neftali prin intermediul roaba lui Rachela, Bilhah (30: 1 – 8). Apoi l-a născut pe Gad și pe Așer prin roaba lui Lea, Zilpah (9-13). Leah a produs apoi Issachar, Zabulon și Dina (17 – 21). Ultimul său descendent din această perioadă, primul pentru iubita sa soție Rachel, este Iosif.

1709
Jacob are 91 de ani.

Iacov, la scurt timp după nașterea lui Iosif în 1709, își îndeplinește angajamentul de paisprezece ani de muncă față de Laban pentru a se căsători cu fiicele sale (Geneza 30:25 – 26).

Iacov și Laban sunt de acord reciproc că va continua să lucreze cu turma lui Laban. Ca plată pentru munca sa, Iacob ia toate vitele și caprele pete și pete, precum și oile brune, aflate în prezent în turma lui Laban. De asemenea, va lua pentru sine toate aceste animale care se nasc ca o plată continuă a salariilor. El ajunge să lucreze pentru Laban încă șase ani (Geneza 30:27 – 43, 31:38).

1703
Jacob are 97 de ani.
Joseph are 6 ani.
Copiii lui Iacov au între 6 și 13 ani.

Dumnezeu îi poruncește lui Iacov, după douăzeci de ani de slujire lui Laban, să-l părăsească și să călătorească înapoi la familia sa din Canaan (Geneza 31: 3).

1703 – 1692
Jacob are între 97 și 108 ani.
Joseph are între 6 și 17 ani.

Mai jos, în ordine cronologică, este un scurt sinopsis al evenimentelor care au avut loc în această perioadă de unsprezece ani.

Iacov, la Penuel, se luptă cu „un om” toată noaptea care este Iisus Hristos manifestat în trup. După lupta sa, El este redenumit Israel (Geneza 32:24 – 30).

Iacov, pentru prima dată după ce a părăsit Canaanul, îl întâlnește pe Esau. Cei doi frați au o reuniune pașnică (Geneza 33: 1 – 16).

Întreaga familie călătorește la  Succoth,  unde El construiește o casă și își face țarcuri pentru vite (Geneza 33:17).

Familia călătorește la Shalem (o zonă din afara orașului Șechem). Iacob cumpără niște terenuri în zonă și ridică un altar pentru Dumnezeu pe care îl numește Elelohe-Israel (Geneza 33:18 – 20).

Dinah este violată de un bărbat din Sihem. Doi dintre fiii lui Iacov se răzbună pentru actul urât ucigând toți bărbații din oraș. După aceea, toți fiii strică orașul (Geneza 34: 1 – 31).

Dumnezeu îi poruncește lui Iacov să călătorească la Betel (Geneza 35: 1). Odată ajuns în zonă, Domnul îl binecuvântează și reiterează noul său nume este Israel (versetele 9-15).

Familia pleacă din Betel spre Betleem cu scopul de a ajunge la Hebron. La marginea Betleemului, Rachel moare în timp ce îl născuse pe Beniamin, ultimul dintre cei doisprezece fii ai lui Israel (Geneza 35:16 – 20).

Moise, care a scris Geneza, se referă pentru prima dată la Iacov drept Israel (Geneza 35:21). Israel și familia sa călătoresc apoi la turnul Edar, unde rămân pentru o perioadă necunoscută. Fiul cel mai mare al lui Israel, Ruben, comite incest cu concubina tatălui său, numită Bilhah (versetele 21 – 22). Apoi, familia parcurge restul de aproximativ douăzeci de mile până la Mamre (Hebron) pentru a fi alături de Isaac (Rebeca, soția sa, este probabil moartă în acest moment, versetul 27).

1692
Iacob are 108 ani.
Isaac are 168 de
ani. Benjamin are probabil aproximativ un an.
Joseph are 17 ani.
Ceilalți copii ai lui Jacob au între 17 și 24 de ani.

Familia ajunge la Mamre (Hebron), unde locuiește Isaac.

Iosif primește haina sa de multe culori. La scurt timp după ce a primit această haină specială, el este vândut în sclavie pentru douăzeci de bucăți de argint de către frații săi (Geneza 37).

1692 – 1680
Jacob are 108-120 de ani.
Isaac are 168 – 180 de ani.

Iacov și familia sa locuiesc lângă Isaac în Mamre (Hebron) pentru o perioadă de doisprezece ani.

1680
Isaac are 180 de ani.
Jacob are 120 de ani.
Iosif are 29 de ani și Beniamin aproximativ 13 ani
. Ceilalți copii ai lui Iacov au între 29 și 36 de ani.

Patriarhul Isaac moare la vârsta de 180 de ani (Geneza 35:28 – 29).

1679
Iosif are 30 de
ani. Iacob are 121 de ani.

Iosif, după treisprezece ani de diferite încercări și necazuri, interpretează corect visul lui Faraon ca simbolizând șapte ani de recolte abundente urmate de șapte ani de foamete (Geneza 41: 1 – 36). Înțelepciunea sa, dată de Dumnezeu, este răsplătită ridicându-l la a doua poziție ca cea mai puternică din Egipt (versetele 39 – 46).

1679 – 1672
Joseph are între 30 și 37 de ani.

Iosif are cei doi fii ai săi, Manase și Efraim, în cei șapte ani de belșug care au venit pe țară înainte ca aceasta să trăiască șapte ani de foamete (Geneza 41:50 – 53).

1670
Iacob are 130 de ani.
Iosif are 39 de ani și Beniamin aproximativ 23 de ani
. Ceilalți copii ai lui Iacov au între 39 și 46 de ani.
Manase, Efraim sunt între 2 și 9.

Iacov, precum și șaizeci și șase de membri ai familiei, migrează în Egipt din cauza foametei. Se reîntâlnește cu fiul său Iosif după douăzeci și doi de ani. El este apoi prezentat lui Faraon, unde afirmă că are 130 de ani (Geneza 46: 1 – 47: 9).

1670 – 1653
Jacob are între 130 și 147 de ani.
Joseph are între 39 și 56 de ani.

Iacov trăiește în Egipt șaptesprezece ani după sosirea sa (Geneza 47:28).

1653
Jacob are 147 de ani.
Iosif are 56 de ani și Beniamin aproximativ 40.
Ceilalți copii ai lui Iacov au între 56 și 63 de ani.
Manase, Efraim au între 19 și 26 de ani.

Iacov dă o binecuvântare specială fiilor lui Iosif, Manase și Efraim (Geneza 48). De asemenea, își adună cei doisprezece fii ai săi să-i binecuvânteze și să transmită „ce se va întâmpla cu tine în zilele din urmă” (Geneza 49).

Israel moare în Egipt la vârsta de 147 de ani. Corpul său este îmbălsămat și escortat de Iosif și de restul familiei în peștera din Machpelah de lângă Hebron. El este îngropat în același loc cu Avraam, Sara, Isaac, Rebeca și Lea (Geneza 49:29 – 50:13).

Iosif își asigură frații că nu se va răzbuna pentru răul de a-l vinde ca sclav (Geneza 50:15 – 21).

1599
Iosif are 110 ani.
Manase și Efraim (dacă sunt în viață) au vârste cuprinse între 73 și 80 de ani.

Iosif slujește 80 de ani ca a doua cea mai puternică persoană din Egipt. De asemenea, trăiește suficient de mult pentru a asista la nașterea copiilor strănepoților săi.

Înainte de moartea sa, Iosif îi face pe urmașii săi să promită că-și vor duce oasele în Țara Promisă. După ce moare, este îmbălsămat și pus într-un sicriu (Geneza 50:22 – 26).Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: