Cu excepţia S.U.A. şi Europa, creștinismul global înfloreşte

https://www.stiricrestine.ro/2021/08/02/cu-exceptia-s-u-a-si-europa-crestinismul-global-infloreste/

Suntem inundați de știri care proclamă declinul creștinismului și al moralității creștine. Titlurile anunță pompos dominaţia secularismului, redefinirea căsătoriei și a familiei, triumful cultural al mișcării LGBT și multe alte moduri în care creștinismul își pierde întâietatea și influența culturală.

Un lucru important de reținut este că, deși America a fost liderul lumii creștine pentru o mare parte a secolului trecut, creștinismul nu trăieşte și nici nu va muri odată cu America. Când ne uităm la restul lumii, creștinismul este mai mult decât viu și sănătos. De fapt, crește într-un ritm fără precedent.

Continentul african este pregătit să devină liderul creștinismului mondial. Potrivit Centrului pentru Studiul Creștinismului Global, numărul creștinilor din Africa crește cu o rată de 2,81 % pe an. Poate că nu pare prea mult, dar efectul de multiplicare este imens. În 1900, în Africa erau aproximativ 9,5 milioane de creștini; până în 1970, aceasta a crescut la peste 140 de milioane. Astăzi, numărul este de aproape 685 de milioane, de peste două ori mai mult decât populația Statelor Unite.

În Asia, creștinismul crește cu 1,5% pe an, sunt cu peste 100 de milioane mai mulți creștini acolo decât în ​​America de Nord. Până în 2030, se estimează că vor exista mai mulți creștini în China decât în ​​Statele Unite, deși cu valul actual de persecuții, urmărirea evoluţiei acestei cifre este aproape imposibilă.

De asemenea, pentru prima dată în istorie, vedem mișcări de făcut ucenici în întreaga lume musulmană. După cum a documentat David Garrison, există treceri în masă la creștinism în toate segmentele majore ale lumii islamice. De fapt, cea mai mare rată de creştere a Bisericii din lume este în Iran. Un creștin iranian a descris situația din țara sa:

„Dacă ți-aș spune că islamul este mort? Dacă ți-aș spune că moscheile sunt goale în Iran? Dacă ți-aș spune că nimeni nu mai practică Islamul în Iran? M-ai crede? Exact acest lucru se întâmplă în interiorul Iranului. Dumnezeu se mișcă puternic în interiorul Iranului.”

Desigur, această creștere a numărului vine cu o creștere corespunzătoare a persecuției. Acolo unde lucrează Dumnezeu, Satana se opune. Numărul de morți este probabil cel mai mare în Nigeria, cu aproape 2.000 de morți doar în acest an. Există, de asemenea, persecuții intense şi în alte țări africane, precum şi  în Asia în frunte cu Coreea de Nord, în Asia de Sud-Est și în multe alte locuri, prea multe pentru a le enumera pe toate.

Biserica globală se confruntă însă și cu provocări care vin din creșterea rapidă în sine. Sincretismul, combinarea creștinismului cu alte credințe, a fost o problemă în Biserică încă din primele secole și a continuat ori de câte ori și oriunde Evanghelia intră într-o zonă nouă. Interpretări teologice eretice din Occident, cum este Evanghelia Prosperității, fac adesea ravagii în comunitățile creștine din întreaga lume, în special în zonele mai sărace. Trasarea unei linii de demarcaţie între concepţia despre binecuvântare din Evanghelia Prosperității și dependența de rugăciune care aşteaptă împlinirea promisiunii lui Dumnezeu este o provocare pentru liderii din aceste regiuni.

Aici putem fi de mare ajutor. Un punct forţe al bisericii occidentale este lunga istorie a gândirii teologice și exegetice. Instruirea liderilor din regiunile unde creştinismul este în creştere poate ajuta ca noii credincioși să se hrănească cu învăţătură sănătoasă.

În același timp, există multe lucruri pe care creștinii occidentali ar trebui să le învețe de la frații și surorile lor din cealaltă parte a lumii. După cum subliniază Glenn Sunshine și Jerry Trousdale în cartea lor „The Kingdom Unleashed” trebuie să recuperăm  viziunea supranaturală asupra lumii pe care noii credincioşi din Asia şi Africa au adoptat-o, dar care în Occident s-a pierdut. Lipsiţi de alte resurse, ei se bazează pe Dumnezeu pentru îndeplinirea nevoilor lor și pe îndrumarea Scripturii pentru practicarea credinţei lor. Viețile lor de rugăciune le fac de rușine pe ale noastre. Ei urmează modelul lui Isus pentru a face ucenici, mai degrabă decât să urmeze obiceiurile care s-au dezvoltat în tradițiile occidentale. Ei înțeleg evanghelizarea ca fiind o activitate prin care faci ucenici iar ucenicia înseamnă să-l iubeşti pe Isus atât de mult încât să-l asculţi.

Totuși, fii încurajat. Adevăratul Aslan este în mișcare și se întâmplă lucruri uimitoare în întreaga lume pe măsură ce Împărăția Sa avansează. Și să știți acest lucru: Dumnezeu are aceeași putere în America şi în Europa ca şi în Africa. Hristos este la fel de mult pe tron ​​aici ca în orice alt loc. El poate face aici ceea ce face în atâtea alte părți ale lumii.

U.S. Aside, Global Christianity Is Alive and Well

John Stonestreet and Glenn Sunshine | BreakPoint, Author | Friday, July 30, 2021

Globe on top of the Bible


BreakPoint.org

We are inundated with stories proclaiming, and often celebrating, the decline of Christianity and Christian morality. Headlines announce the rise of the “nones,” the redefinition (and reimagination) of marriage and familythe cultural triumph of the LGBTQ+ movement, and a million other ways Christianity is losing its cultural privilege and influence. On and on it goes.

An important factor to remember is that although America has been the leader of the Christian world for much of the last century, Christianity does not stand or fall with America. When we look at the wider global picture, Christianity is more than alive and well. In fact, it is growing at an unprecedented rate.

Consider the continent of Africa, which is poised to become the leader of world Christianity. According to the Center for the Study of Global Christianity, the number of Christians in Africa is increasing at a rate of 2.81 percent per year. That may not sound like much, but the compounding effect is huge. In 1900, there were about 9.5 million Christians in Africa; by 1970, that had risen to over 140 million. Today, the number is nearly 685 million, over twice the population of the United States.

In Asia, Christianity is growing at 1.5 percent per year, with over 100 million more Christians there than in North America. By 2030, it is estimated that there will be more Christians in China than in the United States, though with the current wave of persecutions, precise tracking of these numbers is impossible.

We are also seeing disciple making movements throughout the Muslim world for the first time in history. As David Garrison has documented, we are seeing large scale movements to Christianity in all the major segments of the Islamic world. In fact, the fastest growing branch of the Church in the world is in Iran. One Iranian Christian described the situation in his country:

What if I told you Islam is dead? What if I told you the mosques are empty inside Iran? What if I told you no one follows Islam inside of Iran? Would you believe me? This is exactly what is happening inside of Iran. God is moving powerfully inside of Iran.

Of course, this growth in numbers comes with a corresponding increase in persecution. Where God is at work, Satan resists. The death toll is probably highest in Nigeria, with nearly 2,000 killed in 2021 alone. There’s also heavy persecution in other African countries, along with North Korea, China, across the Muslim world, South Asia, and too many other places to name.

The global Church also faces challenges that come from the rapid growth itself. Syncretism, the combining of Christianity with other beliefs, has been a problem in the Church from the first centuries, and has continued whenever and wherever the Gospel enters a new area. Bad theological ideas from the West like Word of Faith and the prosperity gospel often make inroads into Christian communities around the world, particularly poorer areas. Drawing the line between the prosperity gospel and a reliance on expectant prayer is a tricky task for leaders in these regions.

This is where we can help. One strength of the Western church is its long history of theological and exegetical thought. Training Global South leaders in these areas can help new believers from going off the rails.

At the same time, there is plenty that Western Christians should learn from our brothers and sisters around the world. As Glenn Sunshine and Jerry Trousdale outline in their book, The Kingdom Unleashed, we need to recover the kind of supernatural worldview that they have retained, but we have lost. Lacking other resources, they rely on God for their needs and the guidance of Scripture for their practices. Their prayer lives put ours to shame. They follow Jesus’ model for making disciples rather than following the habits that have developed in American traditions. They understand evangelism as making disciples and discipleship in terms of loving Jesus enough to obey Him.

Still, be encouraged. The True Aslan is on the move and amazing things are happening around the world as His Kingdom advances. And know this: God has the same power here as in Africa. Christ is as much on the throne here as He is anywhere else. He can do here what He is doing in so many other parts of the world.

Image credit: ©istock / Getty Images Plus / artisteerCategories: Articole de interes general

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: