A.W. Tozer- Un om al lui Dumnezeu

Aleg calea adevărului,
pun legile Tale sub ochii mei.
Mă ţin de învăţăturile Tale,
Doamne, nu mă lăsa de ruşine! – Psalmul 119: 30-31

Important la un om nu este unde merge când este obligat să meargă, ci unde merge când este liber să meargă acolo unde vrea el …

Un om lipsește duminică dimineață de la biserică. Unde este el? Dacă se află într-un spital să-i scoată apendicele, absența lui nu ne spune nimic despre el, cu excepția faptului că este bolnav; dar dacă este pe terenul de golf, asta spune foarte multe. Mergerea la spital este obligatorie; să merg la terenul de golf, este ce aleg eu. Omul este liber să aleagă și alege să se joace în loc să se roage. Alegerea sa dezvăluie ce fel de om este. Alegerile fac întotdeauna dovada ….

Cred că ar putea fi bine să ne verificăm ocazional starea spirituală prin simpla încercare a compatibilității. Când suntem liberi să mergem, unde mergem? În ce companie ne simțim cel mai mult „acasă“? Unde se îndreaptă gândurile noastre atunci când sunt liberi să ne gândim la orice? Când presiunea muncii, a afacerilor sau a școlii a dispărut pentru câteva ore și suntem liberi să ne gândim la ceea ce ne-ar place să facem în loc de ceea ce trebuie să facem, la ce ne gândim atunci?

Răspunsul la aceste întrebări ne poate spune mai mult despre noi înșine decât am ne-ar place să știm. Dar ar fi mai bine să ne analizăm sincer. Nu prea avem prea mult timp. Ar fi păcat să ne înșelăm singuri.

A.W. Tozer- A man of God

I have chosen the way of truth; Your judgments I have laid before me. I cling to Your testimonies; O Lord, do not put me to shame! –Psalm 119:30-31

The important thing about a man is not where he goes when he is compelled to go, but where he goes when he is free to go where he will….

A man is absent from church Sunday morning. Where is he? If he is in a hospital having his appendix removed his absence tells us nothing about him except that he is ill; but if he is out on the golf course, that tells us a lot. To go to the hospital is compulsory; to go to the golf course, voluntary. The man is free to choose and he chooses to play instead of to pray. His choice reveals what kind of man he is. Choices always do….

I think it might be well for us to check our spiritual condition occasionally by the simple test of compatibility. When we are free to go, where do we go? In what company do we feel most at home? Where do our thoughts turn when they are free to turn where they will? When the pressure of work or business or school has temporarily lifted and we are able to think of what we will instead of what we must, what do we think of then?

The answer to these questions may tell us more about ourselves than we can comfortably accept. But we had better face up to things. We haven’t too much time at the most.

Man: The Dwelling Place of God, 158-161.Categories: Articole de interes general

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: