B. Reynolds – Pentru un ogor de linte?

Și, după el, a fost Șama, fiul lui Aghe, hararitul. Și filistenii se adunaseră în ceată și acolo era un ogor plin de linte. Și poporul fugise dinaintea filistenilor. Și el s-a așezat în mijlocul ogorului și  l-a apărat și i-a bătut pe filisteni. Și Domnul a adus o mare salvare. 2 Samuel 23.11,12

Șama este unul dintre vitejii lui David, renumit pentru biruințele dobândite împotriva filistenilor. Lucrul remarcabil cu privire la el este că „s-a așezat [s-a plasat – a stat în picioare]“. Când tot poporul fugise dinaintea vrăjmașului, el a stat în picioare.

Cineva ar putea spune că nu merita să-ți pui viața în pericol pentru un ogor cu linte. Șama însă a gândit altfel, fiindcă știa că toată țara fusese dată de Domnul lui Israel ca moștenire (Iosua 1.6). În acel ogor era hrană pentru poporul lui Dumnezeu.

În afară de aceasta, filistenii gândiseră că merita să se lupte pentru dobândirea acelui ogor – și întotdeauna vrăjmașul dorește să cedăm chiar și cele mai neînsemnate lucruri, dacă ele sunt legate de mărturia pentru Hristos.

Ceea ce i-a întărit pe Șama și pe ceilalți viteji a fost convingerea lor că David era într-adevăr unsul Domnului și că Domnul îi dăduse împărăția.

Stau lucrurile la fel cu noi? Poate că facem parte dintr-o adunare mică, unde este multă slăbiciune și unde apar nenumărate dificultăți. La fel ca în timpul lui Șama, poate că mulți au dat bir cu fugiții, dar este nevoie de un frate sau de o soră care să stea în picioare. Vrăjmașul, care este întotdeauna împotriva intereselor lui Dumnezeu în această lume, nu se va mulțumi până nu va șterge și ultima urmă de mărturie pentru El.

Pavel ne îndeamnă să stăm în picioare (Efeseni 6.13). Șama a făcut așa, însă Domnul a fost Cel care a dat biruința.Domnul ne cere să stăm în picioare, să fim credincioși și să privim cum El ne dă biruința. Șama a considerat că merita să se lupte pentru un ogor cu linte, nu pentru că el era mai viteaz și mai luptător decât ceilalți, ci fiindcă prețuia ceea ce Dumnezeu Însuși prețuia. B. ReynoldsCategories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: