J. R. MacDuff: Umblă cu Cel înviat !

Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ. Matei 28.18

Cât de mare este puterea Lui! La glasul Său, valurile se potoleau, demonii se îngrozeau, iar mormintele dădeau înapoi pe morții lor.

Prințul întunericului are și el putere, însă nu are „toată puterea“; este puternic, dar nu atotputernic; și nu poate face ce vrea. I s-a îngăduit să aducă necazul asupra lui Iov (Iov 1.12; 2.7); agenții săi, demonii, au trebuit să ceară voie să intre în turma de porci (Marcu 5.12,13); iar el însuși n-a putut decât să ceară ca Petru să fie cernut ca grâul (Luca 22.31), însă Domnul a intervenit pentru ucenicul Său.

Iubit credincios, cât de des, între tine și Satan nu există altceva decât harul Domnului Isus! Cheia lui Satan se potrivește în încuietoarea inimii tale nestatornice, însă Unul mai tare decât el îl împiedică să intre. Puterea vrăjmașului întețește flacăra, însă atotputernicia Domnului o stinge.

Treci prin ispite dinăuntru și din afară? Privește la Cel al cărui har este îndeajuns pentru tine! Cel care are o putere infinită este și plin de bunătate, iar El îi călăuzește cu grijă pe cei slabi, osteniți și împovărați. Niciun lucru nu este prea mare sau prea neînsemnat pentru El.

Interesele noastre, prezente și viitoare, nu se pot afla într-un loc mai bun și mai sigur decât în mâinile Sale. Ne putem bucura de toată compasiunea firii Sale omenești și ne putem baza pe „toată puterea“ Dumnezeirii Sale. Ne putem sprijini pe înțelepciunea sigură a căilor Sale, chiar dacă ele nu sunt așa cum am crede noi.

Căile Lui vor fi întotdeauna cele mai bune! Infinita Lui dragoste, putere și înțelepciune sunt garanții sigure că planurile Sale se vor împlini. Promisiunile Lui nu vor eșua niciodată! Categories: Studiu biblic

1 reply

  1. Amin, Aleluia, Glorie Domnului Isus 🙏🙏🙏

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: