B. Reynolds – Elementar despre Cina Domnului

Faceți aceasta spre amintirea Mea. 1 Corinteni 11.24

Aceste cuvinte aduc înaintea noastră trei lucruri instructive pentru orice credincios.

În primul rând, Cina Domnului este doar pentru cei mântuiți, pentru cei care au fost spălați de păcatele lor. Acest lucru este evident, fiindcă doar un copil al lui Dumnezeu își poate aminti de Domnul Isus. Cum ar putea o persoană nemântuită să-și amintească de ceva despre care nu știe nimic?

În al doilea rând, Domnul Isus este punctul central al Cinei, fiindcă El spune: „Faceți aceasta spre amintirea Mea“. Toate aspectele Persoanei Sale binecuvântate trebuie să fie înaintea noastră atunci când ne amintim de El: viața Sa, suferințele Sale, moartea Sa și gloriile Sale. Închinătorii nu sunt obiectul unei astfel de strângeri, ci Hristos este punctul central și singurul Obiect al preocupării lor.

În al treilea rând, cuvântul „amintire“ este unul remarcabil, care nu mai apare în Noul Testament decât o dată, în Evrei 10.3 („o amintire de păcate în fiecare an“), unde este folosit pentru a arăta că, în vechime, jertfele erau de fapt o aducere-aminte de păcate. Aceste jertfe anuale de animale aduceau aminte închinătorilor că păcatele lor nu fuseseră înlăturate în anul precedent.

Ce contrast cu poziția creștinului! Când venim înaintea Domnului în fiecare zi întâi a săptămânii, o facem pe baza faptului că păcatele noastre au fost pentru totdeauna înlăturate și ne amintim de Cel care, prin jertfa Sa, le-a înlăturat complet. Prin urmare, în astfel de momente ne preocupăm nu cu păcatele noastre (ele s-au dus cu totul), ci cu Cel Binecuvântat, care le-a înlăturat plătind un preț atât de mare. Categories: Studiu biblic

1 reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: