Încurajări din Scriptură

Și toate câte au fost scrise mai înainte au fost scrise pentru învățătura noastră, pentru ca, prin răbdarea și prin mângâierea pe care le dau Scripturile, să avem nădejde. Romani 15.4

Vechiul Testament cuprinde relatări despre oameni credincioși care au trăit în alte timpuri decât cele de astăzi, dar din a căror istorie putem învăța multe; promisiunile pe care ei le-au avut sunt valabile și pentru noi astăzi și ne sunt o încurajare, fiind scrise în Cuvântul veșnic al lui Dumnezeu.

„Iată, Eu sunt cu tine; te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge“ (Geneza 28.15).

„Domnul Dumnezeul tău va merge El Însuși cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa“ (Deuteronom 31.6).

„Ochii Domnului străbat tot pământul, ca să-i sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă înaintea Lui“ (2 Cronici 16.9).

„Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită și mântuiește pe cei cu duhul înfrânt“ (Psalmul 34.18).

„Cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei care se tem de El“ (Psalmul 103.11).

„El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care nu mai este în stare de nimic“ (Isaia 40.29).

„Te-am iubit cu o iubire veșnică; de aceea te-am atras cu bunătatea Mea!“ (Ieremia 31.3).

„Eu sunt cu voi, zice Domnul oștirilor. Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt și Duhul Meu rămâne în mijlocul vostru; nu vă temeți!“ (Hagai 2.4,5).Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: